Käyttöehdot

Tietoa palvelusta ja käyttöehdot

 

Käyttämällä palvelua käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot.

Taksi Helsinki -sovelluksella voit  tilata taksin pääkaupunkiseudulla, seurata taksin etenemistä kartalla sekä maksaa taksimatkan. Hyödyntääksesi kaikkia uusia ominaisuuksia rekisteröi ensin tietosi ja maksukorttisi palveluun. Tilaamalla taksin Taksi Helsinki -sovelluksella varmistat saavasi  luvallisen taksin, joka on laadukas ja turvallinen. Taksissa on sinetöity taksamittari ja siihen on asennettu valtioneuvoston asetuksen mukaiset hinnat. Luvallisen taksin kuljettajana toimii aina henkilö, jolla on poliisiviranomaisen myöntämä ammattiajolupa. Taksi Helsinki -sovelluksen tarjoaa Helsingin Taksi-Data Oy.

Asiakas ymmärtää, että käyttämällä sovellusta hän hyväksyy sen, että tilaukset tehdään asiakkaan lähettämän osoitteen perusteella eikä asiakkaalla ole oikeutta korvauksiin, jos tilaus on lähtenyt väärällä osoitteella. Asiakas ymmärtää ja hyväksyy sen, että GPS ja kännykän tukiasema / solupaikannukseen perustuva tieto ei anna välttämättä täysin oikeaa osoitetta ja asiakas ymmärtää sekä hyväksyy, että hänen on tarkistettava sovelluksen ehdottama osoite jokaisen tilauksen yhteydessä.

Palveluun rekisteröityminen mahdollistaa sovelluksen kaikkien ominaisuuksien tehokkaan hyödyntämisen. Rekisteröityessään asiakas syöttää nimensä, puhelinnumeronsa, sähköpostiosoitteensa, maksukorttinsa tiedot sekä sovelluksen salasanan.  Maksukorttitiedot tallentuvat ainoastaan mobiilimaksujen välittäjän (Nets Finland Oy) järjestelmään, eikä Helsingin Taksi-Data Oy:llä ole pääsyä asiakkaan maksukorttitietoihin eikä Helsingin Taksi-Data Oy täten tallenna korttitietoja omiin järjestelmiinsä. Rekisteröityminen on ilmaista mutta taksin tilauksesta veloitetaan voimassa olevan hinnaston mukainen tilausmaksu.

Taksimatkan hinta määräytyy valtioneuvoston määrittelemän taksiliikenteen kuluttajahinnaston mukaisesti (http://www.taksihelsinki.fi/fi/taksihinnat). Asiakkaan on syytä ymmärtää että sovelluksessa ennen matkaa esitetty arvio matkan hinnasta on vain paras arvio ja todellinen matka hinta määräytyy taksamittarin näyttämän hinnan mukaisesti.  Matkan hinta veloitetaan asiakkaan maksukortilta (optiona myös maksu autossa) matkan jälkeen ja kuitti lähetetään asiakkaan sähköpostiosoitteeseen. Jos maksukorttiveloitus epäonnistuu niin lasku matkasta lähetetään asiakkaan sähköpostiosoitteeseen. Helsingin Taksi-Data Oy veloittaa maksun perimiskulut asiakkaalta.

Palvelun käyttö edellyttää matkapuhelimen datayhteyden käyttöä. Tämä saattaa aiheuttaa käyttäjälle kustannuksia. Käyttäjä on vastuussa tehtyjen tilausten tietojen oikeellisuudesta. Väärinkäyttö saattaa aiheuttaa palvelun käytön eston sekä korvausvelvollisuuden. Palvelun käyttäjän tilaamista, mutta tekemättä jätetyistä taksimatkoista saatetaan periä 10 euroa/turhaan tilattu matka. Taksi Helsinki -sovelluksen käyttö on kielletty kaupallisessa tarkoituksessa eli käyttäjä ei saa periä maksuja kolmansilta osapuolilta sovelluksella tehdyistä tilauksista.

Palvelu toimitetaan sitoumuksetta. Helsingin Taksi-Data Oy ei vastaa mistään välittömistä tai välillisistä vahingoista tai kuluista, jotka palvelun toimimattomuus tai väärä toiminta saattavat aiheuttaa.

Palvelun käyttäjä rekisteröidään sähköpostiosoitteen perusteella. Palvelu kerää tietoja mm. käyttäjien tilaamista matkoista ja niiden arvosteluista, lisätietoja alla olevassa rekisteriselosteessa. Tilauksen yhteydessä käyttäjän puhelinnumero toimitetaan tilauksen vastaanottaneelle autolle palvelun laadun varmistamiseksi.

Helsingin Taksi-Data voi muuttaa näitä käyttöohjeita itsenäisesti tarpeen mukaan.

 

Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä on Helsingin Taksi-Data Oy (0838031-9), Asesepänkuja 2, 00620 Helsinki. Puh. 010 567 6614, www.taksihelsinki.fi

Rekisterin nimi on Taksi Helsinki -sovelluksen asiakasrekisteri.

Henkilötietoja kerätään asiakkaan Taksi Helsinki -sovelluksella tilaaman palvelun tuottamiseksi ja palvelun laadun parantamiseksi sekä asiakassuhteen hoitoon ja ylläpitoon. Rekisteriin tallennetaan käyttäjien nimet, sähköpostiosoitteet, puhelinnumerot sekä tilattuihin matkoihin liittyviä tietoja. Lisäksi rekisteriin voidaan tallentaa asiakkaan järjestelmään kirjaamiaan palvelun toimintaan liittyviä palautetietoja. Rekisterin tiedot kerätään Taksi Helsinki-sovelluksen käytön yhteydessä.  Tietoja voidaan luovuttaa viranomaiselle voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Helsingin Taksi-Data Oy:llä on oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten (kuten suoramarkkinointia, etämyyntiä ja markkinatutkimuksia varten) henkilötietolain mukaisesti. Rekisteröity voi kieltää tietojensa käytön markkinointitarkoituksiin sekä markkinatutkimuksiin ilmoittamalla asiasta rekisterinpitäjälle.

Palvelun kautta tilatun yksittäisen tilauksen tiedot välitetään Helsingin Taksi-Data Oy:n tilauskeskukseen sekä alueella toimiville takseille. Tietoja välitetään vain siinä määrin kuin on välttämätöntä palvelun tarjoamiseksi. Kuljettaja esimerkiksi kysyy asiakkaan nimeä varmistaakseen että taksiin astuva asiakas on tilauksen tekijä. Kuljettajalla on myös mahdollisuus soittaa tarvittaessa asiakkaan matkapuhelimeen. Rekisteritietoja ei siirretä Euroopan Unionin eikä Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Osa palvelun käyttämistä palvelimista saattaa kuitenkin sijaita näiden ulkopuolella.

Pääsy rekisterin tietoihin myönnetään vain, jos se on tietojen käsittelyn kannalta välttämätöntä. Pääsyä tietoihin säännellään käyttöoikeuksilla.

Rekisteröidyllä on oikeus henkilötietolain 26 §:n nojalla tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö tulee toimittaa osoitteeseen:

Helsingin Taksi-Data Oy

Tarkastuspyyntö / Henkilörekisterin tiedot / Taksi Helsinki -sovellus

Asesepänkuja 2

00620 Helsinki

 

Call Now Button