logo
Boka taxi Taxi telefonnummer Taxi priser Flygplats taxi Förhandsbeställningar Färdtjänst FPA-taxi FPA-taxi Nyland FPA-taxi Egentliga Tavastland FPA-taxi Egentliga Finland FPA-taxi Birkaland FPA-taxi Satakunta FPA-taxi Mellersta Finland FPA-taxi Norra Savolax FPA-taxi Lappland Integritetspolicy – FPA taxitransporter Taxi Helsinki App Företag Vilka är vi? Kontaktinformation Respons Integritetspolicy
sv Suomi English
Svenska Suomi English

FPA-taxi

Beställningstjänsten för FPA-taxi är öppen 24 timmar i dygnet.

Ta fram din personbeteckning och dina adressuppgifter när du ska göra en FPA-beställning. På det sättet går det snabbare att göra beställningen.

Samordningen av taxiresor som ersätts av FPA återupptas

Taxiresor som ersätts av FPA kommer åter att börja samordnas från 1.9.2022.

Samordningen av kundernas resor avbröts i mars 2020 på grund av coronapandemin. Nu har mer omfattande coronabegränsningar slopats. Också när det gäller taxiresor som ersätts av FPA kommer samordningen av kundernas resor att återupptas från början av september. Samordning innebär att flera personer åker med samma bil till eller från hälso- och sjukvården.

Över hälften av de resor som FPA ersätter görs med taxi. Samordningen av resor, där man kombinerar transporten av kunder som ska åt samma håll vid samma tidpunkt, stävjar effektivt en ökning av resekostnaderna.

Samordningen av resor gäller också de kunder som har rätt att anlita en bekant taxi. En kunds resor samordnas emellertid inte om man inom hälso- och sjukvården har ansett att det på grund av kundens hälsotillstånd inte är möjligt. Resor samordnas inte heller om en kund beställer en taxi och i samband med det nämner att hon eller han har covid-19 eller är på väg till ett coronatest.

Taxiresor som ersätts av FPA ska beställas på det regionala beställningsnumret i god tid, om möjligt senast dagen före resan. För varje område finns det två serviceproducenter. Kunderna kan själva välja av vilkendera de beställer sin resa.

Närmare information för kunder:

Närmare information om samordning av resor (fpa.fi)

NYLAND 0800 414 601

EGENTLIGA TAVASTLAND 0800 414 616

EGENTLIGA FINLAND 0800 414 604

BIRKALAND 0800 414 606

SATAKUNTA 0800 414 612

MELLERSTA FINLAND 0800 414 608

NORRA SAVOLAX 0800 414 614

LAPPLAND 0800 414 610

INTEGRITETSPOLICY – FPA TAXITRANSPORTER

Ge respons!

Maximal storlek: 7MB.
Tillåtna filtyper: .jpg, .jpeg, .png, .gif, .pdf, .txt, .csv, .xls, .xlsx, .doc, .docx.