Boka taxi

0100 0700

Till vilken adress ska taxin komma?

Vi ber er att observera att ju mer exakt adress du anger, desto snabbare och säkrare anländer din taxi. Nämn alltid i vilken stad adressen finns. Det finns t.ex. likadana gatunamn i både Helsingfors, Esbo och Vanda. På så vis undviker vi missförstånd. Ange också alla övriga eventuella tilläggsuppgifter gällande adressen.

Speciella önskemål?

Nämn gärna eventuella speciella önskemål i början av samtalet. Dessa önskemål kan bl.a. vara behovet av en stor taxi, en taxikörning endast för transport av gods, ett husdjur som ska åka med, taxiresan bär av längre än vanliga resor osv. När vi får kännedom om önskemålen, styrs kundens beställning endast till sådana taxibilar som kan utföra körningarna ifråga.

För företagskunder erbjuder vi bland annat Taksi Helsinki-betalkort, samt tillfälliga taxistationer för specifika evenemang.

För ytterligare information eller beställning av taxi ring 0100 0700!


Förhandsbeställning av taxi

Vi rekommenderar att du beställer en taxi på förhand om du behöver en taxi tidigt på morgonen eller om du ska vara någonstans en viss tid.

Förhandsbeställning av taxi görs på telefonnummer 0100 0600. Beställningen ska göras  senast en halvtimme före upphämtning.

Förhandsavgiften är 6,90 €, som läggs till summan som visas på mätaren.

Läs mera >

Beställningsnummer

I samband med beställningen får kunden ett beställningsnummer med 1–3 siffror. Det är bra att komma ihåg eller skriva upp. På så vis försäkras att rätt kund får rätt taxi.

Beställningsnumret som ges i samband med beställningen är inte taxins ordnings- eller registreringsnummer och detta nummer utgör ingen garanti för att taxin kommer. Med beställningsnumret skickas beställningen in i ett automatiskt förmedlingssystem, där beställningen erbjuds till första lediga taxi.

Taxin kommer inte trots att du beställt

Under normala omständigheter anländer taxin inom några minuter. Om taxin blir försenad en stund kan detta bero på många olika saker: väderförhållanden, rusningstid och stängningstid på krogarna fördröjer förmedlingen av beställningar eller så kan en annan beställare på samma adress av misstag ha tagit din taxi.

Kontakta genast taxicentralen om taxin inte anländer inom tio minuter eller om en förhandsbeställd taxi inte anländer på överenskommen tidpunkt för upphämtning.

Taxicentralens ansvar för beställningar

Taxicentralen ansvarar för att förmedla beställningar till taxibilarna. Chauffören som godkänt beställningen ansvarar för ändamålsenlig service till kunden som beställt taxiresan.

Call Now Button