Telefonnummer för beställning och samtalspriser

från utomlands:
Beställning via Helsingfors taxicentral 0100 0700 +358 100 0700
Automatisk taxibokning (med id-nummer) 0100 7007
Beställning via sms 13170
Invataxibeställningar 0100 0700

Samtalspriser 2,90 €/samtal + 0,55 €/min + mobilsamtalsavgiften eller lokalnätsavgiften. Kötiden priset på samtalet är mobilsamtalsavgiften eller lokalnätsavgiften.

Beställning via SMS 2,50 € per skickat meddelande

Taxi-inspektör    09 8770 2400 (lsa)

Reklamationer kl 9 – 15 tel. 050 309 2963

Samtal som går till Helsingfors taxicentrals servicenummer bandas in för utbildning och behandling av eventuella reklamationer. Endast vissa befullmäktigade och utbildade personer har tillträde till dessa samtal.  

 

Call Now Button