logo
Boka taxi Taxi telefonnummer Taxi priser Flygplats taxi Förhandsbeställningar Färdtjänst FPA-taxi FPA-taxi Nyland FPA-taxi Egentliga Tavastland FPA-taxi Egentliga Finland FPA-taxi Birkaland FPA-taxi Satakunta FPA-taxi Mellersta Finland FPA-taxi Norra Savolax FPA-taxi Lappland Integritetspolicy – FPA taxitransporter Taxi Helsinki App Företag Vilka är vi? Kontaktinformation Respons Integritetspolicy
sv Suomi English
Svenska Suomi English

Östra Nyland

Östra Nyland färdtjänst

 • Arbets- och studieresor
 • Resor för ärenden
 • Resor för fritid

Telefonbeställningar

0942562391

(Lokal- eller mobilsamtalsavgift)

Taksi Helsinki Oy är serviceproducent av persontransporter för städerna Lovisa och Borgå samt kommunerna Askola, Sibbo och Lappträsk som tillhandahåller färdtjänst enligt socialvårdslagen, handikappservicelagen samt hälso- och sjukvårdslagen (från och med 1.1.2023 Östra Nylands välfärdsområde).

Till de förmedlade transporterna hör bland annat resor för att uträtta ärenden och utöva fritidsintressen för seniorer och handikappade, regelbundna transporter till dagverksamhet.

Förmedlingsverksamheten inleds torsdagen den 1 september 2022. Förhandsbeställningar till den nya beställningscentralen kan göras från och med måndagen den 22 augusti 2022.

Beställningstjänsterna erbjuds dygnet runt.

 • Telefonbeställningar och kundservice 09 42562391
 • Beställning via sms 045 739 80156
 • Östra Nylands resebokningsapp (webbläsarbaserad)
 • Via e-post till itauusimaa(at)taksihelsinki.fi

Vi tar inte ut någon separat avgift för beställningar. Samtal och sms motsvarar de normala lokal- eller mobilsamtalsavgifterna hos din operatör. En avgift tas ut för att stå i kö.


Du får gärna ge oss respons eller utvecklingsförslag om färdtjänsterna, om hur det gick med beställningen eller själva resan.


Kundanvisningar

Service som stöder rörligheten

När kunden har beviljats ett beslut om service som stöder rörlighet, innehåller beslutet i detalj vad kundens service utgörs av. Beviljade resor finns i servicebeslutet.

Reserätten är personlig. Den kan inte överföras till en annan person.

En resa motsvarar en enkelresa. Resan börjar på en annan plats än där den slutar.  Resan genomförs enligt den rakaste vägen.

Stopp under resan

 • Korta stopp kan göras under resan, dock högst 15 minuter.
 • Stopp som är längre än 15 minuter avbryter resan, varefter en ny resa börjar.
 • Kunden ska meddela om stoppet redan vid beställningen.

Oanvända resor

 • Oanvända resor kan inte överföras eller sparas
 • Alla resor behöver inte utnyttjas

Antalet beviljade resor får inte överskridas.

Resor kan endast användas för det ändamål för vilket de beviljats.

Hälsovårdsresor

Resorna kan inte användas för hälsovårdsresor. Hälsovårdsresor ersätts på andra grunder och resorna beställs i enlighet med FPA:s anvisningar.

Dessa resor:

 • Besök hos läkare, tandläkare, fysioterapeut, laboratoriesköterska eller psykolog
 • Anpassning av hjälpmedel
 • Undersöknings-, rehabiliterings- och vårdbesök som ordinerats av läkare.
Rätt till viss namngiven taxi

Rätten till en viss namngiven taxi kan beviljas på basen av individuella skäl. Du måste ansöka separat om rätten till viss namngiven taxi hos den som beviljar färdtjänsten. Se kontaktuppgifter längre ned på sidan. Rätten till bekant taxi registreras i kundens beslut.

Föraren till den namngivna taxin kan beställa transporten åt kunden från transportservicecentralen dvs. kunden kan avtala om transporten direkt med föraren.

Här ser du listan över taxin som kan anlitas som namngivna taxin inom Östra Nylands område

Samordning av resor

Servicecentralen samordnar resorna. Andra resenärer kan åka med på resan.

Ingen självrisk tas ut för samordnade resor.

Kunden kan också själv begära samordning av resor.

Rätten att resa ensam kan beviljas på basen av personliga skäl. Denna rätt måste ansökas separat. Den här rätten registreras i kundens beslut.

Beställning av resa
 • Resan måste beställas senast 90 minuter innan du ska resa.
 • Kunden kan beställa regelbundna resor för en månad.
 • Förhandsbokningar kan göras för pågående kalendermånad samt följande månad.

Nödvändiga uppgifter vid en resebeställning
 • Resenärens namn
 • Telefonnummer där kunden kan nås
 • Om det gäller en resa enligt socialvårdslagen eller för att uträtta ärenden, arbete eller studier enligt handikappservicelagen.
 • Vad är resans upphämtnings- och destinationsadress och ort?
 • Önskad avresetid eller ankomsttid
 • Återresans tidpunkt, om den redan är känd
 • Hjälpmedel som du ska ha med dig
 • Medföljande ledarhund
 • Om du behöver stanna eller avvika under resan
 • Ledsagare eller eventuella andra medföljande resenärer
Avbokning av resa

Underrätta transportservicecentralen om avbokning av resa på nummer 09 425 62 391.

 • Avbokning måste göras senast 90 minuter innan avresetid
 • Om beställningen avbokas senare, dras en resa från kunden
 • Om avbokningen beror på plötslig sjukdom, dras ingen resa
 • Om bilen anländer mer än 15 minuter för sent, kan kunden välja att inte använda resan. Då avdras ingen resa.
Ledsagare och andra resenärer

En ledsagare kan åka kostnadsfritt med kunden. En färdtjänstkund kan inte fungera som ledsagare till en annan kund.

Kunden kan också ta med sig andra resenärer (familjemedlem eller annan anhörig) i samma taxi om de har samma avreseadress och destination. Högst tre personer kan följa med på resan.

Antalet övriga personer ska anges vid beställning av resan. Övriga resenärer betalar för sin resa direkt till chauffören.

Kundens självrisk

Kunden betalar självriskandel som kundavgift för sin färdtjänstresa. Självriskandelens omfattning bestäms kommunspecifikt för kunden eller har fastställts i kundens eget färdtjänstbeslut. Självriskandelen tas inte ut under resan, utan kunden får månadsvis en faktura från kommunen i efterhand.

Information om de självrisker som ackumulerats för kunden finns i kundprofilen.

Transport av gods

Kundens vanliga föremål, exempelvis en shoppingväska eller resväska kan medfölja.

Färdtjänsten omfattar inte transport av hushållsutrustning eller möbler och inte heller flytt.

Dataskydd

Transportservicecentralen, som personuppgiftsansvarig, följer och förutsätter att trafikanterna, som personuppgiftsbiträde följer skyldigheterna enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

Dataskyddsbeskrivning – Förmedling av Östra Nylands taxitransporter


Beställning via sms

Beställningar via sms görs till nummer 045 739 80156.

Exempel på meddelande:

Maja Resenär
Avreseplats Skepparegatan 5 A, Borgå.
Mål: Montörsvägen 5, Borgå, Lidl-butik.
Avresetid: ons. 20.10.2021 kl. 15.00.
Rullstol medföljer
Reser utan ledsagare/Reser med ledsagare

Kunden får ett sms med bekräftelse om resan, där bilens ankomsttid anges. Priset på sms-beställningen debiteras enligt operatörens taxa.


Beställning via internet

En kund som enligt handikappservicelagen och socialvårdslagen har rätt till färdtjänst i Östra Nyland och som har rätt att använda taxitjänster, beställer själv enkelt och smidigt taxiresor via bokningsappen.

För att kunna logga in i tjänsten får kunden en personlig länk till tjänsten från Taksi Helsinki

 • genom att skicka ett e-postmeddelande till adressen itauusimaa@taksihelsinki.fi eller
 • genom att ringa till nummer 09 425 62 389.

Läs tilläggsanvisningar till bokningsappen för Östra Nylands sote-beställningar


Beställning via e-post

Du kan göra en beställning via e-post till adressen itauusimaa(at)taksihelsinki.fi. Beställningsuppgifter anges i beställningsmeddelandet, exempelvis:

Maja Resenär
Avreseplats Skepparegatan 5 A, Borgå.
Mål: Montörsvägen 5, Borgå, Lidl-butik.
Avresetid: ons. 20.10.2021 kl. 15.00.
Rullstol medföljer
Reser utan ledsagare/Reser med ledsagare

Kunden får ett bekräftelsemeddelande för beställningen där bilens ankomsttid anges.


Kundprofil

För att transportservicecentralen ska kunna ordna en säker transport som motsvarar individuella behov, skapas en kundprofil åt kunden där följande anges:

 1. Personuppgifter

2. Information om transportbeslutet

3. Information om utförandet av transporten, t.ex. hjälpmedel.

En kundprofil upprättas för alla kunder som använder kommunens tjänster inom handikappservicelagen, socialvårdslagen och andra som regelbundet använder transporttjänster. Kommunen ansvarar för behandling och beslut av kundernas färdtjänstansökningar samt för att upprätta kundprofiler via användargränssnittet för transportservicecentralen.

Rapportera om ändringar i dina uppgifter:

 • ändring av adress eller hemort
  • kunden har övergått till anstaltsvård
  • ändring i kundens förhållanden.

Uppgifterna kan anmälas till det egna kommunkontoret. Kontaktuppgifter till kommunernas färdtjänster:

ASKOLA

Handikappservicen: Special socialhandledare Susanna Kortelainen, tfn 0407109008, susanna.kortelainen(at)askola.fi

Service enligt socialvårdslagen: Special socialhandledare Rea Gomes, tfn 0405811685, rea.gomes(at)askola.fi

LOVISa

Service enligt handikappservicen:

Service enligt socialvårdslagen: socialarbetare Paula Kansikas tfn 040 5951367, paula.kansikas(at)loviisa.fi

BORGÅ

Handikappservicen: Kansliet för handikappservicen, tfn 040 5283 129 eller vammaispalvelut(at)porvoo.fi

Service enligt socialvårdslagen: Servicerådgivning Rodret, tfn 040 676 1414 eller ruori(at)porvoo.fi

sibbo

Handikappservicen: special socialhandledare Gitte Jensen-Lindroos, tfn 050 4433 630, gitte.jensen-lindroos(at)sipoo.fi.

Service enligt socialvårdslagen: kundhandledare Elisa Pitkänen, tfn 040 6531616, elisa.pitkanen(at)sipoo.fi


östra nyland respons

Maximal storlek: 7MB.
Tillåtna filtyper: .jpg, .jpeg, .png, .gif, .pdf, .txt, .csv, .xls, .xlsx, .doc, .docx.

Kerro kyydin tiedot (tilausnumero, nouto-osoite tai auton nro)
Berätta om resans uppgifter (beställningsnummer, upphämtningsadress eller bilens nummer)