Boka Taxi 0100 0700
logo
Boka taxi Taxi telefonnummer Taxi priser Flygplats taxi Förhandsbeställningar Färdtjänst FPA-taxi FPA-taxi Nyland FPA-taxi Egentliga Tavastland FPA-taxi Egentliga Finland FPA-taxi Birkaland FPA-taxi Satakunta FPA-taxi Mellersta Finland FPA-taxi Norra Savolax FPA-taxi Lappland Integritetspolicy – FPA taxitransporter Taxi Helsinki App Företag Vilka är vi? Kontaktinformation Respons Integritetspolicy
sv Suomi English
Svenska Suomi English

RIDEIT – Resebeställningsapp

Rideit är en webbläsarbaserad app till stöd för resandet i Östra Nyland som är avsedd för att beställa och hantera resor.

Beställningsappen gör det möjligt:

 • Att beställa resor
 • Att avbeställa resor
 • Att granska de grundläggande uppgifterna
 • Att kontrollera situationen vad gäller skjutsbesluten.

Tjänsten kan användas även av funktionshindrade med hjälp av mobiltelefonernas assistansfunktioner.

Inloggning

Kunden får av Taksi Helsinki en personlig länk för att logga in på tjänsten genom att

 • sända e-post till adressen itauusimaa@taksihelsinki.fi eller
 • ringa till numret 09 425 62391.

Den personliga länken sänds till kunden per sms eller e-post. Från länken får kunden åtkomst till tjänsten.

Tjänsten har fem huvudvyer:

 • Passagerare
 • Bokning
 • Transporter (Granskning av resornas uppgifter)
 • Avboka transporter
 • Granskning av självrisker.

1. Passagerare

I vyn Passagerare ser du dina egna uppgifter, exempelvis ditt namn samt din resekvot.

2. bokning

Först väljer man korrekt reserätt, t.ex. HSL-ärende / HSL-arbetsresa.

Mata härnäst in resans uppgifter, dvs.

 • avgångstid, alltså datum och klockslag
 • avhämtningsadress samt resmålets adress.

Efter inmatningen av uppgifterna om resan ser du hur stor självrisken för resan i fråga är.

Mata in tilläggsuppgifter om resan, t.ex. noggrannare tilläggsuppgifter om avhämtningsadressen.

Kontrollera beställningens uppgifter innan du bekräftar beställningen.

Bekräfta beställningen genom att trycka på knappen ”Bekräfta beställningen”.

3. transporter (granskning av resornas uppgifter)

I vyn Trasnporter ser du uppgifterna om resan. När en bil har godkänt beställningen, syns detta också i vyn.

4. avboka transport

Du kan avbeställa resor i enlighet med de definitioner som ingår i de olika kommunernas kundanvisningar.

Du kan avbeställa antingen en enstaka resa eller ett flertal resor.

5. granskning av självrisker

I vyn självriskutfall kan du granska

 • återstående resekvoter samt
 • självriskutfall.

De ser självriskens storlek när du gör beställningen.