logo
Boka taxi Taxi telefonnummer Taxi priser Flygplats taxi Förhandsbeställningar Färdtjänst FPA-taxi FPA-taxi Nyland FPA-taxi Egentliga Tavastland FPA-taxi Egentliga Finland FPA-taxi Birkaland FPA-taxi Satakunta FPA-taxi Mellersta Finland FPA-taxi Norra Savolax FPA-taxi Lappland Integritetspolicy – FPA taxitransporter Taxi Helsinki App Företag Vilka är vi? Kontaktinformation Respons Integritetspolicy
sv Suomi English
Svenska Suomi English

Dataskydds- och cookiepraxis för webbplatsen

Bakgrund

Taksi Helsinki Oy, 0838031-9, (”Taksi Helsinki”, ”vi” eller ”oss”) är personuppgiftsansvarig vid behandlingen av dina personuppgifter när du använder Taksi Helsinkis webbplats, taksihelsinki.fi (”webbplatsen”). 

I den här beskrivningen berättar om vi hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av dina personuppgifter. Personuppgifter är alla sådana uppgifter som kan användas för att identifiera en fysisk person.

För oss är det viktigt att du känner dig trygg beträffande vårt sätt att behandla dina personuppgifter. Vi vidtar alla nödvändiga åtgärder för att skydda dina personuppgifter och för att dina personuppgifter ska behandlas enligt tillämplig dataskyddslagstiftning och vår interna praxis. 

Så här samlar vi in dina personuppgifter

Vi samlar in dina personuppgifter på följande sätt:

Personuppgifter som du själv ger oss, t.ex. när du fyller i blanketter på vår webbplats eller när du växelverkar med oss via en eventuell chattfunktion på webbplatsen.

Med automatiserade metoder, t.ex. när du kommer till webbplatsen, varvid vi automatiskt samlar din IP-adress samt eventuell annan digital identifierande information. Under besöket placerar webbplatsen automatiskt kakor (cookies) på din enhet.

När och varför behandlar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas för följande syften när du använder webbplatsen:

Hantering av allmänna enkäter och respons 

Vi behandlar dina personuppgifter om du kontaktar oss för att ge respons eller ställa frågor. Du kan ge respons eller ställa frågor via olika kanaler, till exempel med blanketter på webbplatsen eller genom att utnyttja en eventuell chattfunktion. 

PersonuppgiftskategorierJuridisk grund
– Grundläggande och identifierande uppgifter
– Kontaktuppgifter
– Tilläggsuppgifter som lämnats i samband med kontakt
Berättigat intresse. Behandlingen av personuppgifter behövs för att vi ska kunna svara på frågor och behandla den respons vi får.
Bevaringstid: Personuppgifter som behandlas för detta ändamål bevarar vi i högst två (2) år från att de samlats in. 

Säkerställande av att webbplatsen fungerar och är säker samt genomförande av förfrågningar från användaren

Vi kan behandla dina personuppgifter för att säkerställa webbplatsens grundläggande säkerhet och för att genomföra förfrågningar från dig. För detta ändamål kan vi placera så kallade nödvändiga kakor på din enhet. Vi använder nödvändiga kakor för att identifiera och verifiera din ankomst till webbplatsen, för att säkerställa att du ansluts till rätt tjänst samt för att säkerställa säkerheten.    

PersonuppgiftskategorierJuridisk grund
– Digitala identifierande data
– Loggdata från webbplatsinloggninar
Berättigat intresse.  Behandlingen av personuppgifter behövs för att vi ska kunna genomföra vårt berättigade intresse avseende webbplatsens funktion och säkerställande av dess säkerhet.
Bevaringstid. Vi bevarar loggdata från webbplatsinloggningar i högst två (2) år från att de har skapats. Nödvändiga kakor bevaras beroende på kaka antingen så länge som sessionen varar eller så länge som angetts separat för permanenta kakor.  

Mätning och utveckling av användningen av webbplatsen

Vi kan behandla eller göra det möjligt för vår partner att behandla personuppgifter för mätning av användningen av webbplatsen, när vi eller vår partner placerar analys- och statistikkakor på din enhet under ditt besök. Kakorna används för att mäta och utveckla användningen av webbplatsen. Med hjälp av dessa kakor får vi anonym statistik över användningen av webbplatsen som vi utnyttjar för att utveckla webbplatsen.

PersonuppgiftskategorierJuridisk grund
– Digitala identifierande dataSamtycke. Placeringen av analys- och statistikkakor i samband med användningen av webbplatsen baseras på samtycke från användaren.
Bevaringstid: Analys- och statistikkakor från webbplatsen bevaras på användarens enhet under den bevaringstid som angetts för respektive kaka, om du inte raderar kakorna via webbläsarens inställningar. Om du inte separat raderar kakorna, raderas sessionsspecifika kakor automatiskt när sessionen upphör, medan andra kakor för detta ändamål bevaras i högst två (2) år.

Erbjudande av bättre funktioner och personligt innehåll på webbplatsen

Vi kan behandla eller göra det möjligt för vår partner att behandla personuppgifter när webbplatsen anpassas genom att vi eller vår partner placerar preferenskakor på din enhet under ditt besök. Kakorna används för att anpassa webbplatsen för en viss användare.

PersonuppgiftskategorierJuridisk grund
– Digitala identifierande dataSamtycke. Placeringen av preferenskakor baseras på samtycke från användaren.
Bevaringstid: Preferenskakor bevaras på användarens enhet antingen så länge som sessionen varar eller, i fall av permanenta kakor, så länge som angetts separat för varje kaka. Du kan radera kakor innan den definierade bevaringstiden utgår via webbläsarens inställningar. 

Riktad reklam på webbplatsen och i andra webbtjänster

Vi kan behandla eller göra det möjligt för vår partner att behandla personuppgifter för att erbjuda relevant reklam på webbplatsen och i andra webbtjänster genom att vi eller vår partner placerar reklamkakor på din enhet under ditt besök. Kakorna används för att följa användaren så att våra reklampartner kan rikta lämplig och intressant reklam till användaren.    

PersonuppgiftskategorierJuridisk grund
– Digitala identifierande dataSamtycke. Placeringen av reklamkakor i samband med användningen av webbplatsen baseras på samtycke från användaren.
Bevaringstid: Reklamkakor bevaras på användarens enhet antingen så länge som sessionen varar eller, i fall av permanenta kakor, så länge som angetts separat för varje kaka. Du kan radera kakor innan den definierade bevaringstiden utgår via webbläsarens inställningar. 
Mottagare med vilka vi delar med oss av dina personuppgifter

Vid behov kan vi dela med oss av dina personuppgifter med andra instanser. Vi kan dela med oss av dina personuppgifter med följande mottagarinstanser:

  • Tjänsteleverantörer som förser oss med kundbetjänings- och kundresponssystemet, underhålls- och utvecklingstjänster för webbplatsen, IT-infrastrukturtjänster, datalagringstjänster och teknisk support.
  • För mätning av användningen av webbplatsen får vi hjälp av partner (t.ex. Google Analytics).
  • För webbreklam får vi hjälp av partner (t.ex. Adform, Twitter, Facebook och YouTube).
  • Externa rådgivare (t.ex. advokatbyråer), om vi måste dela med oss av personuppgifter för att förbereda oss på och försvara oss mot eventuella juridiska anspråk. 
  • Brottsbekämpande myndigheter (t.ex. polisen), om vi har en lagstadgad skyldighet att dela med oss av uppgifter eller om myndigheten behöver uppgifterna för att genomföra en utredning.  

Cookiemeddelandet på webbplatsen ger dig mer information om de teknikpartner som är förknippade med kakorna på vår webbplats. 

Var behandlar vi personuppgifter?

Vi strävar efter att alltid bevara och behandla dina personuppgifter inom Europeiska unionen/Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Vissa tjänsteleverantörer eller mottagare kan emellertid vara belägna utanför Europeiska unionen/Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. För att tillbörligt trygga dina personuppgifter ser vi till att lämpliga skyddsåtgärder tillämpas på de mottagare som behandlar dina personuppgifter utanför Europeiska unionen/Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Dylika skyddsåtgärder är till exempel dataöverföringsavtal om internationell överföring av personuppgifter. Om du har frågor om till vilka länder dina personuppgifter överförs och vilka skyddsåtgärder som tillämpas för att skydda dina personuppgifter eller om du vill ha en kopia på dylika skyddsåtgärder, ber vi dig kontakta oss på tietosuojavastaava@taksihelsinki.fi.

Mer information om användningen av kakor

Vi använder kakor på webbplatsen för att erbjuda innehållet och säkerställa att webbplatsen fungerar (nödvändiga kakor). När du ger ditt samtycke använder vi kakor även för att producera personligt innehåll och reklam när du besöker vår webbplats samt för att analysera trafiken (övriga kakor). Dessutom kan vi med ditt samtycke dela med oss av uppgifter om användningen av webbplatsen till våra reklampartner och analyspartner, som kan kombinera dessa uppgifter med andra uppgifter som du har gett dem eller som de har samlat in om dig när du har använt deras tjänster. Du har när som helst rätt att återta ditt samtycke.

Samtycke till användningen av kakor

Nödvändiga kakor förutsätter inte ditt samtycke. För övriga kakor ber vi om ditt samtycke innan vi placerar dem på din enhet. Du kan ge ditt samtycke genom att klicka på lämplig knapp i cookiemeddelandet. 

Om du vill återta ditt samtycke ska du först radera och förhindra eller koppla bort kakor via webbläsarens inställningar. Dessa inställningar finns i regel i webbläsarens meny ”inställningar” eller ”preferenser”. Följande länkar ger dig nyttig information om hur du använder dessa inställningar:

Utöver webbläsarens inställningar kan du även förhindra eller radera kakor med vårt cookiemeddelande när du kommer till webbplatsen. Vårt cookiemeddelande gör det möjligt för dig att välja vilka kakor du vill använda när du besöker webbplatsen.

Bevaringstid för kakor

Bevaringstiderna för kakorna varierar beroende på kakornas syfte. Till exempel sessionskakor, som möjliggör webbplatsens funktion, bevaras på enheten endast så länge som du bläddrar på vår webbplats, medan andra kakor bevaras längre på enheten så att webbplatsen kan identifiera dig när du återvänder till den. Mer information om bevaringstiderna hittar du i cookiemeddelandet eller genom att kontakta oss på tietosuojavastaava@taksihelsinki.fi.    

Dina rättigheter

Du har med stöd av dataskyddslagstiftningen vissa rättigheter beträffande behandlingen av dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter i den utsträckning det behövs för att uppfylla dina rättigheter. Gör en begäran om att utnyttja dina rättigheter genom att kontakta oss på tietosuojavastaava@taksihelsinki.fi.

Du har rätt att:

Få tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig. Vi ger dig dessa uppgifter om vi inte har en lagstadgad skyldighet att låta bli att dela med oss av uppgifterna eller om delningen av uppgifterna skulle ha en skadlig inverkan på tredje parters rättigheter och friheter.

Uppdatera dina personuppgifter

Dessutom har du rätt att begära att felaktiga eller bristfälliga personuppgifter ska korrigeras eller kompletteras.

Återta ditt samtycke

I den omfattning som vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke har du rätt att när som helst återta ditt samtycke.

Motsätta dig behandlingen av personuppgifter

Du har rätt att motsätta dig behandlingen av personuppgifter som behandlas på grund av berättigat intresse genom att åberopa en personlig, särskild situation. I det här fallet slutar vi använda dina personuppgifter när behandlingen grundas på ett berättigat intresse, om vi inte kan visa att vårt berättigade intresse åsidosätter dina dataskyddsrelaterade intressen, rättigheter och friheter eller om att behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att administrera eller försvara rättsanspråk.

Radera dina personuppgifter

I vissa situationer har du rätt att begära att dina personuppgifter raderas. Vi kan dock inte radera dina personuppgifter om till exempel lagen ålägger oss att bevara uppgifterna.

Begränsa behandlingen av personuppgifter

Du har i vissa situationer rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om behandlingen av dina personuppgifter begränsas kan vi utöver att bevara dina personuppgifter endast behandla dem med stöd av ditt samtycke, för att upprätta, formulera eller försvara ett rättsanspråk, eller för att försvara tredje parters rättigheter.

Överföra dina personuppgifter (överföring av uppgifter mellan system)

Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter vi lagrar om dig i en organiserad, allmänt användbar och maskinläslig form (överföring av uppgifter mellan system). I motsats till rätten att få tillgång till personuppgifter, omfattar rätten att överföra uppgifter till ett annat system endast sådana personuppgifter som du själv har lämnat eller som vi behandlar med stöd av vissa juridiska grunder, till exempel ditt samtycke.

Vi kan uppdatera den här beskrivningen

Vi kan tidvis uppdatera denna information, till exempel om vi skulle behandla personuppgifter för nya ändamål, samla in nya personuppgiftskategorier eller dela med oss av personuppgifter med andra mottagare. I det fallet informerar vi dig om uppdateringen på lämpligt sätt. Den senaste versionen av beskrivningen publiceras alltid på den här sidan.

Ta kontakt

Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter eller användningen av kakor ber vi dig kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du nedan. Om du inte är nöjd med det svar du får har du rätt att lämna in klagomål hos den behöriga tillsynsmyndigheten i Finland. Den behöriga tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter hittar du här.

Den personuppgiftsansvariges kontaktinformation

Taksi Helsinki Oy

Banmästargatan 7 B, 00520 Helsingfors

FO-nummer: 0838031-9

Dataskyddsombudets kontaktinformation

tietosuojavastaava@taksihelsinki.fi