Kvalitet

Kvalitetsarbete för att garantera servicenivån

 

Taksi Helsinki (Helsingin Taksi-Data Oy) har ett kvalitetssystemcertifikat utfärdat av Taksialan laatukeskus (Taxibranschens kvalitetscentral).

Som en av föregångarna har vi börjat utveckla ett eget kvalitetsavtalssystem för taxichaufförer och det nya systemet för branschen utformades år 2013.

Vi följer kontinuerligt upp kundnöjdheten och utvecklar våra tjänster för att motsvara behoven och förväntningarna hos våra kunder.

 

Kvalitetsavtalssystemet

 

Det interna kvalitetsavtalssystem för taxichaufförer som vi använt oss av sedan slutet av 2013 har varit effektivt och tydligt förbättrat Taksi Helsinkis kvalitetsnivå.

I mätningarna av kundnöjdhet ger cirka 95 procent av våra kunder tjänsten betyget tre eller mer på en femgradig skala gällande taxiresan.

Alla reklamationer från kunder gällande taxichaufförer hanteras av taxi-inspektörer som utreder händelseförloppet samt vid behov frågar ut taxichauffören. Med utredningen som grund beslutar en separat kvalitetsinstans om chaufförens kvalitetsstatus bör dras tillbaka en viss period.

Taksi Helsinki hänvisar alla specialbeställningar, såsom exempelvis förhandsbeställningar, sms-beställningar samt beställningar som gjorts via Taksi Helsinki-appen i första hand till sina kvalitetschaufförer. Även de taxiresor som ersätts av FPA fordrar kvalitetsstatus av chauffören. Kunder som beställer taxi direkt från Helsingfors taxicentral kan när de så önskar be om en kvalitetstaxi.

 

Call Now Button