Sote

Soite

Serviceproducenten på Reseservicecentralen som producerar färdtjänster enligt socialvårds- och handikappservicelagen ändras. Serviceproducenten är från 1.12.2020 Taksi Helsinki Oy. Till de förmedlade tjänsterna hör bland annat rekreationsresor och resor för att uträtta ärenden för seniorer och handikappade, regelbundna transporter till Soites tjänster såsom dagverksamheten, och icke-brådskande klienttransporter mellan hälsovårdsenheter.

Beställningsnumren och -applikationen betjänar dygnet runt:

  • • Beställningar per telefon och klientservice 029 3710 000
    Telefonsamtalet kostar 0,084 €/min (inkl. moms 24 %). 
  • Beställningar via sms 045 7820 1000
  • Sote Taksi-applikation

Läs mer >

Sote Taksi-applikation

Sote Taksi-applikationen är ett enkelt, snabbt och pålitligt sätt att beställa färdtjänster enligt handikappservicelagen och socialvårdslagen.

En klient som omfattas av Eksotes eller Soites färdtjänster enligt handikappservicelagen och socialvårdslagen och som har rätt att använda taxitjänster kan med hjälp av Sote Taksi-applikationen själv beställa resorna snabbt och enkelt.

Ladda ned Sote Taksi-applikationen från din appbutik och beställ taxitjänster på ett lätt sätt!


 

Call Now Button