logo
Boka taxi Taxi telefonnummer Taxi priser Flygplats taxi Förhandsbeställningar Färdtjänst FPA-taxi FPA-taxi Nyland FPA-taxi Egentliga Tavastland FPA-taxi Egentliga Finland FPA-taxi Birkaland FPA-taxi Satakunta FPA-taxi Mellersta Finland FPA-taxi Norra Savolax FPA-taxi Lappland Integritetspolicy – FPA taxitransporter Taxi Helsinki App Företag Vilka är vi? Kontaktinformation Respons Integritetspolicy
sv Suomi English
Svenska Suomi English

Information om tjänsten och användarvillkor

Användningsvillkor för applikationen Taksi Helsinki

När du aktiverar funktionen och registrera personuppgifter, såsom telefonnummer och/eller e-postadress, i applikationen, godkänner du följande villkor.

1. Tjänsten erbjuds avgiftsfritt för din användning och du kan använda tjänsten för att beställa en taxi i huvudstadsregionen, följa var taxin rör sig på kartan samt betala taxiresan. För att kunna utnyttja alla nya funktioner måste du först registrera dina uppgifter och ditt betalkort i tjänsten. När du beställer med Taksi Helsinki-appen säkerställer du att du får en högklassig och säker taxi som innehar taxitillstånd. I taxin finns det en plomberad taxameter med priser som följer Taksi Helsinki Oy:s prislista. Den person som kör en taxi med taxitillstånd har alltid ett körtillstånd för yrkestrafik beviljat av polismyndigheten. Taksi Helsinki-appen tillhandahålls av Taksi Helsinki Oy.

Du förstår att när du använder applikationen godkänner du att beställningarna görs baserat på den adress du skickar och att du saknar rätt till ersättning om du skickat beställningen med fel adress. Du förstår och godkänner att information som baseras på GPS och basstation/cellpositionering för mobiltelefon inte alltid ger den exakt rätta adressen och du förstår och godkänner att du måste kontrollera den adress som applikationen föreslår när du gör din beställning.

De betalkortsuppgifter som registreras i tjänsten sparas endast i mobilbetalningsförmedlarens (Nets Finland Oy) system, och Taksi Helsinki Oy saknar åtkomst till kundens betalkortsuppgifter och det betyder att Taksi Helsinki Oy inte sparar kortuppgifterna i sina egna system. Det kostar inget att registrera sig för och beställa taxi med applikationen.

Priset på taxiresan bestäms enligt Taksi Helsinki Oy:s prislista. (http://www.taksihelsinki.fi/fi/taksihinnat). Du bör förstå att den uppskattning av priset på resan som görs i appen före resan endast är en bra uppskattning och att resans verkliga pris fastställs enligt det pris som taxametern visar. För fastprissatta resor är det på förhand överenskomna priset bindande.

Stark autentisering används i applikationen.

Kravet på stark autentisering baseras på EU:s betaltjänstdirektiv PSD2. Syftet med reformen är att förbättra säkerheten vid betalning med kort samt minska riskerna för missbruk. Betalkortsuppgifter räcker i fortsättningen i regel inte till för att betala inköp på webben. Kunden förutsätts dessutom identifiera sig med exempelvis bankkoder, mobilcertifikat, sms med engångskod eller fingeravtryck.

Kunden måste bekräfta sådan betalning av taxiresa som görs via Taksi Helsinki-appen med hjälp av stark autentisering.

När du väljer att betala med ett betalkort (debit- och kreditkort) som angetts i Taksi Helsinki-appen, måste du göra en stark autentisering.

2. För att tjänsten ska fungera måste du ange felfria och korrekta uppgifter i applikationen. Taksi Helsinki tar inget ansvar för uppgifter som förmedlats via tjänsten och garanterar inte deras kvalitet, att de stämmer eller är tillgängliga. Taksi Helsinki tar inget ansvar för skada som eventuellt uppstår på grund av att tjänsten används eller i samband med användning.

3. Du intygar att de personuppgifter som du registrerar i tjänsten är dina egna eller att du annars har befogenheter att använda de uppgifter du registrerar (t.ex. med stöd av fullmakt) och att uppgifterna stämmer och är korrekta. Otillåten användning av en annan persons personuppgifter kan leda till brottsanmälan samt lagstadgat brotts- och skadeersättningsansvar.

4. Användningen av Taksi Helsinki-appen förutsätter att du registrerar din e-postadress och/eller ditt mobiltelefonnummer. Dessa uppgifter används i enlighet med Taksi Helsinkis gällande integritetspolicy (länk nedan). Taksi Helsinki Oy är personuppgiftsansvarig med avseende på behandlingen av de personuppgifter du överlåter. Genom att överlåta dina uppgifter och godkänna Taksi Helsinki Oy:s integritetspolicy ger du ditt samtycke till att Taksi Helsinki behandlar dina personuppgifter på det sätt som beskrivs i integritetspolicyn. Du kan återta ditt samtycke när som helst genom att kontakta Taksi Helsinki via den kontaktinformation som anges i integritetspolicyn. Eftersom det inte är möjligt för Taksi Helsinki att genomföra tjänsten utan din e-postadress eller ditt mobiltelefonnummer, slutar funktionen i fråga att fungera om du återtar ditt samtycke.

Utöver vad som föreskrivs i Taksi Helsinkis integritetspolicy om överlåtande av personuppgifter, omfattas tjänsten även av följande villkor: Taksi Helsinki kan överlåta dina personuppgifter till sina samarbetspartner. Uppgifterna överlämnas endast för de syften som fastställs i Taksi Helsinkis integritetspolicy. Mer information om hur Taksi Helsinki behandlar dina personuppgifter samt om dina rättigheter som registrerad hittar du i Taksi Helsinkis integritetspolicy.

5. Du har ansvaret för användning av ett eventuellt användarnamn samt andra uppgifter som du får av Taksi Helsinki och du ska se till att uppgifterna inte behandlas av andra personer än de som är berättigade till det.

6. Om du av misstag får meddelanden eller annan information som inte är riktad till dig, är du skyldig att genast radera de mottagna uppgifterna samt kontakta Taksi Helsinkis kundtjänst. Du saknar rätt att använda eller spara sådana uppgifter för dina egna ändamål eller att skicka dem till tredje parter.

7. Taksi Helsinki har rätt att begränsa eller neka dig tillgång till tjänsten av säkerhetsskäl eller om det föreligger orsak att misstänka missbruk av tjänsten till exempel till följd av att du brutit mot villkoren för tjänsten. Om du beställer taxiresor som du inte använder kan vi debitera dig 12 euro/resa som beställts i onödan. Det är förbjudet att använda Taksi Helsinki-appen i kommersiellt syfte och användaren saknar rätt att uppbära avgifter av tredje parter för beställningar som görs via appen.

8. Priserna inkluderar 10 % moms.Totala pris består av grundavgift och kilometer- och minutavgiften. Minimum avgift är 12,00 euro.

9. Taksi Helsinki förbehåller sig rätten att ändra eller komplettera dessa användningsvillkor med en (1) månads varningstid. Taksi Helsinki har emellertid alltid rätt att ändra villkoren med omedelbar verkan till följd av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller av säkerhetsskäl. Om du inte godkänner den meddelande ändringen eller kompletteringen av villkoren har du rätt att avregistrera dig från tjänsten och sluta använda tjänsten.