Taksi Helsingin ja Pääkaupungin turvakoti ry:n Turvallisesti perille -kampanja keräsi yli 15 000 euroa lähisuhdeväkivallan vastaiseen työhön

Taksi Helsingin ja Pääkaupungin turvakoti ry:n Turvallisesti perille -kampanja toi esiin lähisuhdeväkivallan yleisyyttä ja teki turvakotien olemassaoloa tunnetuksi. Lisäksi kampanjalla kerättiin 15 092 euroa lähisuhdeväkivallan vastaisen työn edistämiseksi. Kampanjan tärkeimpänä tavoitteena oli kertoa lähisuhdeväkivaltaa kokeville, tekeville sekä läheisille, että apua on saatavilla.

Taksi Helsinki ja Pääkaupungin turvakoti ry toteuttivat helmi- ja maaliskuun aikana Turvallisesti perille -kampanjan tavoitteenaan lisätä turvakotien ja lähisuhdeväkivaltatyön tunnettuutta sekä kerätä varoja Pääkaupungin turvakoti ry:n toiminnan tukemiseksi. Sykäys kampanjaidealle tuli kuljettajilta, jotka ajavat kuukausittain kyytejä pääkaupungin turvakoteihin. Kampanja näkyi helmi-maaliskuun aikana perinteisessä mediassa, radiomainonnassa, ulkomainonnassa sekä sosiaalisen median kanavissa.

Pääkaupungin turvakoti ry:n toiminnanjohtaja Karola Grönlund pitää Turvallisesti perille -kampanjan herättämää keskustelua arvokkaana.

- Olemme todella iloisia ja kiitollisia yhteistyöstämme Taksi Helsingin kanssa. Kampanja on ollut erittäin onnistunut ja meille on tullut siitä paljon positiivista palautetta. Taksin tilauspuheluista kerätty summa on upea ja kohdennamme sen sovitusti Lähisuhdeväkivaltatyön yksikön toimintaan, Grönlund sanoo.

Näkyvyyden ja tietoisuuden edistämisen lisäksi Taksi Helsinki lahjoitti lähisuhdeväkivallan vastaiseen työhön viisi senttiä kaikista numeroon 0100 0700 tulleista pääkaupunkiseudun taksitilauksista. Kampanjan avulla onnistuttiin keräämään 15 092 euroa Pääkaupungin turvakoti ry:n toiminnan tukemiseksi. Pääkaupungin turvakoti ry puolestaan auttoi kouluttamaan Taksi Helsingin kuljettajia kohtaamaan kriisitilanteessa olevia asiakkaita.

- Halusimme yhtiönä olla mukana tukemassa turvakotien tärkeää työtä. Taksi on usein se linkki, joka vie lähisuhdeväkivaltaa kokeneen turvattomasta paikasta turvalliseen. Yhteistyömme tuntui alusta asti luontevalta, sillä toiminnallamme on vahva linkki ja yhteinen tavoite – turvallinen arki, sanoo Taksi Helsingin toimitusjohtaja Jari Kantonen.

Turvallisesti perille -kampanjan faktat:

  • Kampanja toteutettiin Pääkaupungin turvakoti ry:n ja Taksi Helsingin yhteistyönä 1.2 – 31.3.2019
  • Taksi Helsinki lahjoitti Lähisuhdeväkivaltatyön yksikön toimintaan viisi senttiä jokaisesta kampanja-aikana 0100 0700 numeroon soitetuista taksitilauksista pääkaupunkiseudulla
  • Kampanjan aikana kerättiin 15 092 euroa lähisuhdeväkivallan vastaiseen työhön.

 

Lisätietoja kampanjasta:
www.taksihelsinki.fi/turvallisestiperille

Tiedustelut:
Jari Kantonen, toimitusjohtaja, Taksi Helsinki, 040 543 1438, jari.kantonen@taksihelsinki.fi
Karola Grönlund, toiminnanjohtaja, Pääkaupungin turvakoti ry, 044 275 3006, karola.gronlund@paakaupunginturvakoti.fi

Call Now Button