Vieraskynäpalsta

ILKKA KIVISILTA, TOIMITUSJOHTAJA, HELSINGIN-UUDENMAAN TAKSIT OY (HUT)

- -Kirjoitus julkaistu Helsingin Taksiautoilijat ry:n jäsenlehdessä 7/2019-

Vuosi 2018 oli meille kaikille kaksijakoinen. Ensimmäinen vuosipuolisko elettiin vanhan lainsäädännön aikaa ja kesällä astui voiman maailman liberaalein lainsäädäntö. Heti vuoden alussa järjestettiin Kela-matkojen kilpailutus. Etenkin virkamiehet ministerin johdolla esittivät varmoja näkemyksiä, kuinka taksimatkojen hinnat laskisivat merkittävästi uusien toimijoiden rynnistäessä kuljetusmarkkinoille.

Näiden näkemysten ja arvailujen pohjalta tein päätökseni Kelamatkojen hintatasosta. Kilpailutuksen tuloksen selvittyä HUT:n hinta vaikutti varsin alhaiselta kahteen
muuhun hyväksyttyyn tarjoukseen verrattuna. Vähemmälle huomiolle jäi kuitenkin se tosiasia, että muotoseikkojen vuoksi hylättyjen tarjousten joukossa oli tarjous, joka hyväksyttynä olisi sijoittunut toiseksi heti HUT:n tarjouksen jälkeen.

Ensimmäisen kilpailutuksen jälkeen valmistauduttiin käynnistämään palvelu suunnitelmien mukaisesti. Tavoitteena oli tarjota kaikille yrittäjille mahdollisuus ajaa Kela-kyytejä joko täysipäiväisesti tai muiden kyytien lomassa. Syksyn alkaessa tosiasia oli kuitenkin se, että autoista oli yleisesti pulaa ei pelkästään Kela-kyytien osalta. HUT:n kannalta tilanne muodostui tuskalliseksi koska asiakaspalvelua ei pystytty enää täysin hoitamaan. Liian monen sairaan, vanhuksen tai lapsen matka peruuntui kokonaan. Näiden ihmisten terveydestä ei HUT yhtiönä voinut kantaa vastuuta. Tosiasiat oli pakko tunnustaa. Tämän seurauksena sovittiin Kelan kanssa yhdessä sopimuksen päättymisestä keväällä 2019. Tästä kiitos vielä kerran Kelalle.

Vuoden 2018 lopulla järjestetyssä toisessa kilpailutuksessa olikin jo jokin käsitys markkinahinnoista. Tämän pohjalta asetin hintatason sellaiseksi, että kuluineenkin se olisi kilpailukykyinen muihin kyyteihin verrattuna. Valitettavasti hankintajärjestelmän ongelmien vuoksi tarjouksemme ei koskaan päätynyt Kelalle. Etenkin kun järjestelmätoimittaja on jälkikäteen kirjallisesti todennut HUT:n tarjouksen olleen järjestelmässä ajallaan ja kaikilta osin kunnossa. Tämä asia ratkaistaan aikanaan Markkinaoikeudessa.

Kelan korvaamien suorakorvausmatkojen välitys päättyi HUT:n osalta 31.3.2019. Tapahtuma oli merkittävä keskuksessamme koska vuorokauden vaihtuessa toimitilamme hiljeni ensimmäisen kerran sitten joulukuun 2014. Hetkeen sisältyi paljon haikeutta, sillä monet työntekijöistämme nauttivat työstään ja keskuksemme ilmapiiristä.

Tässä yhteydessä me HUT-laiset kiitämme kaikkia niitä autoilijoita, jotka ovat näiden vuosien aikana mahdollistaneet työmme. Tiedämme, ettei se aina ole ollut helppoa, mutta ammattitaidolla ja joskus huumorillakin on asiat saatu hoidettua mallikkaasti. Uskon, että voimme kaikki olla ylpeitä tekemästämme työstä ja suunnata katseemme tulevaisuuteen uskoen ammattitaidollamme olevan kysyntää jatkossakin.

Hyvää kesää toivottaen, Ilkka Kivisilta

Call Now Button