logo
Tilaa taksi Taksinumerot Taksihinnat Taksin ennakkotilaus Taksi tekstiviestillä Tilataksi Invataksi Sote-taksi Lentokenttätaksi Taksiasemat Kela-taksi Kela-taksi Uusimaa Kela-taksi Kanta-Häme Kela-taksi Varsinais-Suomi Kela-taksi Pirkanmaa Kela-taksi Satakunta Kela-taksi Keski-Suomi Kela-taksi Pohjois-Savo Kela-taksi Lappi Kela-taksi terveydenhuolto Kela-autot Tietosuoja – Kelan korvaamat taksikuljetukset Taksi Helsinki -sovellus Palvelut Edustustaksi Ekotaksi Premium-taksipalvelu Kanta-asiakasohjelma Seniorit Taksi Helsinki Sightseeing Lasten turvaistuin Yrityksille Internet booker Taksi Helsinki -maksukortti Taxi Butler Tilapäiset taksiasemat Yrityslaskutusasiakkuus Pakettikuljetus Yritysreferenssit Taksi Helsinki Oy Asiakaspalaute Yritysesittely Yhteystiedot Avoimet työpaikat Osakkeenomistajat Taksitarkastaja Taksinkuljettajan koulutus Ajankohtaista Medialle Autoilija- ja kuljettajapalvelut Tietosuojaselosteet
fi Svenska English
Suomi Svenska English

Osakkeen myyminen

Vanha osakeluettelo lakkasi olemasta 17.2.2023  ja tämän jälkeen ajantasainen tieto Taksi Helsinki Oy:n osakkeista on arvo-osuusjärjestelmässä.

Taksi Helsinki Oy suosittelee vahvasti, että osakekauppoja tehtäessä sekä myytävän että ostavan tahon osake on kirjattu arvo-osuusjärjestelmään. Tämä siksi, että

  • varmistutaan yhtiöjärjestyksen mukaisesta osakkaan lunastustoikeuden toteutumisesta
  • osakeluettelon ajantasaisuudesta.

Taksi Helsingin osakkeiden lunastus- ja suostumusmenettely

Taksi Helsingin yhtiöjärjestyksessä rajoitetaan Taksi Helsingin osakkeen luovutettavuutta lunastus- ja suostumuslausekkeilla.

Taksi Helsingin hallitus vastaa siitä, että osakkeenomistajia kohdellaan yhdenvertaisesti. Lunastusmenettely toteutetaan jokaisen osakkeenomistajan kohdalla samojen sääntöjen mukaisesti ja esimerkiksi tulkintoja lunastusoikeuden soveltumisesta tehdään yhtenevin kriteerein. Suostumus tarvitaan myös osakkeenomistajalta toiselle osakkeenomistajalle tehtävään siirtoon, ja myös näissä tapauksissa suostumuksen antamisessa noudatetaan yhdenvertaisuutta.


Osakasluettelon päivittäminen siirtojen ja/tai lunastuksen jälkeen

Jotta uusi omistaja voitaisiin merkitä yhtiön osakasluetteloon ja hän voisi saada osakkeenomistajalle kuuluvat oikeudet, hänen on ilmoitettava saannostaan yhtiölle ja esitettävä luotettava selvitys

  • saannosta ja
  • varainsiirtoveron maksamisesta.

Luotettava selvitys saannosta voi olla esimerkiksi perintökirja, kauppakirja tai myös osakekirja, josta ilmenee uuteen omistajaan katkeamaton siirtosarja osakasluetteloon viimeksi merkitystä osakkeenomistajasta lähtien – toisin sanoen siis osakekirja todistaa aukottomasti osakkeen omistushistorian uuteen omistajaan saakka. Varainsiirtoveron maksamisesta voi esittää esimerkiksi veroilmoituksen tai maksukuitin.

Kun tarvittava selvitys on saatu ja suostumus sekä mahdollinen lunastusmenettely on suoritettu, osakasluetteloon voi tehdä tarvittavat päivitykset.

Mikäli yhtiö, joka omistaa Taksi Helsingin osakkeen, myydään, yhtiön uuden omistajan vastuulla on ilmoittaa mahdolliset muutokset esim. yhteystiedoissa tai osoitteessa Taksi Helsingille. Muita muutoksia ei tarvitse merkitä osakasluetteloon.

Kauppakirja

Alla on linkki kauppakirjamalliin, joka on tarkoitettu pelkästään Taksi Helsinki Oy:n arvo-osuusjärjestelmässä olevan osakkeen myymiseen ja ostamiseen.

Kauppakirja on täytettävissä sähköisesti. Selvyyden vuoksi suosittelemme, että täytätte kauppakirjan ensin koneella ja sitten tulostatte ja allekirjoitatte.


Osakkeen siirtoihin liittyvät dokumentit

Kaikki osakkeiden siirtoihin (myynti/osto) liittyvät dokumentit on toimitettava Taksi Helsingille sähköisessä muodossa osoitteeseen

osake@taksihelsinki.fi


Autoilijoiden palvelusopimukset, jotka liittyvät osakkeeseen

Taksi Helsinki tekee uuden osakkeeseen perustuvan palvelusopimuksen vain, jos osake on arvo-osuusjärjestelmässä.


Arvo-osuusjärjestelmässä olevan osakkeen siirto tapahtuu seuraavasti:

1. Kaupan osapuolet tekevät keskenään kaupan yhtiön osakkeilla tai siirto
perustuu johonkin muuhun saantoon.
2. Siirron saaja (ostaja) ilmoittaa tapahtumasta Taksi Helsinki Oy:n hallitukselle toimittamalla kauppakirjan Taksi Helsinki Oy:lle
3. Osapuolet toimittavat kauppakirjan luovuttajan (myyjän) arvo-osuustilinhoitajalle
osakkeiden siirtämiseksi luovuttajan (myyjän) arvo-osuustililtä siirron saajan (ostajan) arvo-osuustilille
4. Osakkeet siirtyvät siirron saajan (ostajan) tilille arvo-osuusjärjestelmässä
5. Osakkeet kirjautuvat erilliselle odotusluettelolle odottamaan Taksi Helsinki Oy:n hallituksen siirron hyväksymispäätöstä
6. Taksi Helsinki Oy ilmoittaa Euroclearille sekä kaupan osapuolille hyväksyykö se siirron
7. Euroclear siirtää hallituksen hyväksymät osakkeet odotusluettelolta osakasluettelolle, minkä jälkeen osakkeet oikeuttavat kaikkiin oikeuksiin Taksi Helsinki Oy:n osakkeisiin liittyen.