logo
Tilaa taksi Taksinumerot Taksihinnat Taksin ennakkotilaus Taksi tekstiviestillä Tilataksi Invataksi Sote-taksi Lentokenttätaksi Taksiasemat Kela-taksi Kela-taksi Uusimaa Kela-taksi Kanta-Häme Kela-taksi Varsinais-Suomi Kela-taksi Pirkanmaa Kela-taksi Satakunta Kela-taksi Keski-Suomi Kela-taksi Pohjois-Savo Kela-taksi Lappi Kela-taksi terveydenhuolto Kela-autot Tietosuoja – Kelan korvaamat taksikuljetukset Taksi Helsinki -sovellus Palvelut Edustustaksi Ekotaksi Premium-taksipalvelu Kanta-asiakasohjelma Seniorit Taksi Helsinki Sightseeing Lasten turvaistuin Yrityksille Internet booker Taksi Helsinki -maksukortti Taxi Butler Tilapäiset taksiasemat Yrityslaskutusasiakkuus Pakettikuljetus Yritysreferenssit Taksi Helsinki Oy Asiakaspalaute Yritysesittely Yhteystiedot Avoimet työpaikat Osakkeenomistajat Taksitarkastaja Taksinkuljettajan koulutus Ajankohtaista Medialle Autoilija- ja kuljettajapalvelut Tietosuojaselosteet
fi Svenska English
Suomi Svenska English

Kuljettajien tietosuojaseloste


Taksi Helsinki Oy, 0838031-9, (”Taksi Helsinki”, ”me” tai ”meille”) toimii rekisterinpitäjänä käsitellessään sinua koskevia henkilötietoja esimerkiksi taksivälityspalveluiden toimittamisen yhteydessä, kuljettajasuhteen hallinnoimiseksi sekä laadunvalvontaan liittyviä tarkoituksia varten. Tämän lisäksi toimimme rekisterinpitäjänä ollessamme yhteydessä kanssasi Taksi Helsingin markkinointiin ja muuhun viestintään liittyen.

Tietosuojaselosteessa kuvaamme, miten keräämme, käsittelemme ja jaamme henkilötietojasi. Henkilötiedolla tarkoitetaan kaikkia sellaisia tietoja, joita voidaan käyttää sinun tunnistamiseksi.
Meille on tärkeää, että sinulla on turvallinen olo sen suhteen, miten käsittelemme henkilötietojasi.

Teemme kaikki tarvittavat toimenpiteet, jotta henkilötietosi ovat suojattu ja, jotta henkilötietojesi käsittely suoritetaan soveltuvan tietosuojalainsäädännön sekä sisäisten käytäntöjemme mukaisesti.

Tietosuojaseloste koskee kaikkia kuljettajia, jotka ajavat taksiautoa Taksi Helsingin välityksen piirissä joko yksityisinä elinkeinoharjoittajina tai itsenäisenä oikeushenkilönä toimivan autoilijayrittäjän (”Autoilija”) työnjohdon alla työntekijöinä.

Tausta

Taksi Helsinki Oy, 0838031-9, (”Taksi Helsinki”, ”me” tai ”meille”) toimii rekisterinpitäjänä käsitellessään sinua koskevia henkilötietoja esimerkiksi taksivälityspalveluiden toimittamisen yhteydessä, kuljettajasuhteen hallinnoimiseksi sekä laadunvalvontaan liittyviä tarkoituksia varten. Tämän lisäksi toimimme rekisterinpitäjänä ollessamme yhteydessä kanssasi Taksi Helsingin markkinointiin ja muuhun viestintään liittyen.

Tässä tietosuojaselosteessa kuvaamme, miten keräämme, käsittelemme ja jaamme henkilötietojasi. Henkilötiedolla tarkoitetaan kaikkia sellaisia tietoja, joita voidaan käyttää sinun tunnistamiseksi.

Meille on tärkeää, että sinulla on turvallinen olo sen suhteen, miten käsittelemme henkilötietojasi. Teemme kaikki tarvittavat toimenpiteet, jotta henkilötietosi ovat suojattu ja, jotta henkilötietojesi käsittely suoritetaan soveltuvan tietosuojalainsäädännön sekä sisäisten käytäntöjemme mukaisesti.

Tämä tietosuojaseloste koskee kaikkia kuljettajia, jotka ajavat taksiautoa Taksi Helsingin välityksen piirissä joko yksityisinä elinkeinoharjoittajina tai itsenäisenä oikeushenkilönä toimivan autoilijayrittäjän (”Autoilija”) työnjohdon alla työntekijöinä. Selvyyden vuoksi todetaan, että Autoilija toimii soveltuvin osin yhteisrekisterinpitäjänä Taksi Helsingin kanssa taksivälityspalveluiden toimittamisen yhteydessä suhteessa kuljettajaan, joka toimii Autoilijan työnjohdon alla työntekijänä.  Taksi Helsingin ja Autoilijan yhteisrekisterinpidosta voit lukea lisää kohdissa ’Yhteisrekisterinpitoa koskeva järjestely’ ja ’Taksivälityspalveluiden toteuttaminen’. 

Yhteisrekisterinpitoa koskeva järjestely

Toimimme yhteisrekisterinpitäjinä Autoilijan kanssa taksivälityspalveluiden toteuttamiseen liittyvissä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksissa. Nämä yhteiset henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset, joita yhteisrekisterinpito koskee, on tarkemmin yksilöity kohdassa ’Taksivälityspalveluiden toteuttaminen’. Yhteisrekisterinpitäjänä kanssamme toimii aina se Autoilija, jonka kanssa olet työsuhteessa.  

Yhteisrekisterinpitoa koskeva järjestely koskee vain niitä kuljettajia, jotka toimivat Autoilijoiden työntekijöinä.  Tietosuojalainsäädännön mukaisesti olemme sopineet yhteisrekisterinpitoa koskevasta järjestelystä kirjallisella sopimuksella Autoilijan kanssa. Tämän sopimuksen mukaisen järjestelyn olennaiset osat ovat seuraavat:

  • Taksi Helsinki vastaa yhteisrekisterinpitoa koskevan henkilötietojen käsittelyn informoinnista tämän tietosuojaselosteen avulla.
  • Taksi Helsinki vastaa henkilötietojen säilyttämisestä sekä poistamisesta sen jälkeen, kun henkilötietojen säilyttäminen ei ole enää tarpeellista henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen näkökulmasta.
  • Taksi Helsinki ja Autoilija perustavat yhteisen yhteyspisteen, jotta sinun olisi helpompi käyttää tietosuojalainsäädännön mukaisia oikeuksia. Yhteyspiste on Taksi Helsingin tietosuojavastaava, jonka yhteystiedot löydät kohdasta ’Ota yhteyttä’.
  • Edellä mainitusta huolimatta sinulla on oikeus käyttää tietosuojalainsäädännön mukaisia oikeuksiasi sekä Taksi Helsinkiä että työnantajanasi toimivaa Autoilijaa kohtaan. 

Taksi Helsingin ja Autoilijan suorittamasta yhteisestä henkilötietojen käsittelystä voit lukea tarkemmin kohdasta ’Taksivälityspalveluiden toteuttaminen’

Miten keräämme henkilötietojasi?

Keräämme henkilötietojasi seuraavilla tavoilla:

Henkilötiedot, jotka annat meille itse, esimerkiksi antaessasi tietoja kuljettajakortin käyttöä koskevan sopimuksen ja laatusitoumuksen solmimisen yhteydessä taikka antaessasi tietoja muilla lomakkeilla, joita pyydämme sinua täyttämään, sekä ollessasi vuorovaikutuksessa kanssamme puhelimitse tai sähköpostitse.

Automaattisten menetelmien avulla, esimerkiksi kerätessämme ajoneuvon sijaintitietoja ajovälityspäätelaitteen avulla ja yhdistäessämme sinut automaattisesti asiakkaan tekemään tilaukseen taikka soittaessasi palvelukeskuksen tai taksitarkastajan palvelunumeroon, jolloin tallennamme automaattisesti meille tulevan puhelun.

Kolmansilta osapuolilta, esimerkiksi asiakkaan antaessa palautteen tai muita mahdollisia lisätietoja toteuttamaasi kuljetukseen ja taksimatkaan liittyen.  

Autoilijalta, esimerkiksi kommunikoidessamme työnantajanasi toimivan Autoilijan kanssa sähköpostitse tai muulla vastaavalla tavalla.

Miksi käsittelemme henkilötietojasi?

Yksinkertaisesti sanottuna käsittelemme henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

  • Kuljettajasuhteen hallinnoiminen
  • Taksivälityspalveluiden toteuttaminen 
  • Markkinointi- ja viestintätarkoitukset   
  • Turvallisuuden varmistaminen ja lakisääteiset asiat

Tarkoitukset, joita varten käsittelemme henkilötietojasi, määritellään yksityiskohtaisemmin alla.

Kuljettajasuhteen hallinnoiminen

Käsittelemme henkilötietojasi hallinnoidaksemme kuljettajasuhdettasi esimerkiksi tehdessämme kanssasi kuljettajakorttia koskevan sopimuksen, laatusitoumuksen ja taksivälitystä koskevan sopimuksen, säilyttäessämme perustietojasi, luodessamme kuljettajakortin, hallinnoidessamme pääsyäsi kuljettajaportaaliin sekä hallinnoidessamme (tarvittaessa) välillämme solmitun sopimuksen rikkomiseen liittyvää tietoa.

HenkilötietoryhmätLaillinen peruste
– Perus- ja yksilöintitiedot
– Yhteystiedot
– Kuvatiedot
– Ammattiajolupaa koskevat tiedot
– Organisaatiotiedot
– Ajoneuvoa koskevat tiedot
– Kielitaito
– Osaamistiedot
– Sopimusrikkomustiedot
– Suostumustiedot
– Yhteydenpidossa annetut lisätiedot
Sopimus. Henkilötietojen käsittely on tarpeellista Taksi Helsingin ja kuljettajan välisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi tai sopimuksen solmimista edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi kuljettajan pyynnöstä.
Säilytysaika. Säilytämme tähän tarkoitukseen kerättyjä henkilötietoja kuljettajasuhteen keston ajan ja tästä seuraavan n. 2 vuoden ajan, jonka jälkeen poistamme henkilötiedot sisäisten käytäntöjemme mukaisesti. Tarvittaessa voimme säilyttää henkilötietoja myös pidempään, jos se on tarpeellista esimerkiksi kirjanpitolainsäädännön noudattamiseksi taikka varautuaksemme tai puolustautuaksemme meitä vastaan esitettäviin oikeusvaateisi

Kuljettajien ammattitaidon hallinnoiminen

Käsittelemme henkilötietojasi kuljettajan ammattitaidon hallinnoimiseksi esimerkiksi suorittaessasi tarjoamiamme kuljettajakoulutuksia ja -kokeita, säilyttäessämme koulutusten ja kokeiden osallistumistietoja ja tuloksia.

HenkilötietoryhmätLaillinen peruste
– Perus- ja yksilöintitiedot
– Suoritettuja koulutuksia ja kokeita koskevat tiedot

Oikeutettu etu. Henkilötietojen käsittely on tarpeellista, jotta pystymme toteuttamaan kuljettajien ammattitaidon hallinnoimiseen liittyvät Taksi Helsingin oikeutetut edut.  
Säilytysaika. Säilytämme tähän tarkoitukseen kerättyjä tietoja n. 1 vuoden kurssin tai kokeen suorittamisesta, jonka jälkeen poistamme henkilötiedot sisäisten käytäntöjemme mukaisesti. Anonyymejä raportteja ja tilastoja säilytämme toistaiseksi.

Laatupoikkeamien tarkastaminen asiakaskokemuksen laadun kehittämiseksi 

Voimme käsitellä henkilötietojasi laatupoikkeamien tarkastamiseksi ja selvittämiseksi esimerkiksi saadessamme taksitarkastajamme antaman raportin tai tehdessämme mahdollisten toistuvien laatupoikkeamien johdosta päätöksiä kuljettajatoimintaasi liittyen.   

HenkilötietoryhmätLaillinen peruste
– Perus- ja yksilöintitiedot
– Yhteystiedot
– Ajoneuvon yksilöintitiedot
– Ajoneuvon sijaintitiedot
– Asiakasarviotiedot
– Asiakkaan palautteessa antamat lisätiedot
– Taksitarkastajan raportit
– Laatutoimikunnan päätöksiä koskevat tiedot
– Kuljettajan antama selvitys

Sopimus. Henkilötietojen käsittely on tarpeellista Taksi Helsingin ja kuljettajan välisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi tai sopimuksen solmimista edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi kuljettajan pyynnöstä.
Säilytysaika. Säilytämme tähän tarkoitukseen kerättyjä henkilötietoja n. 2 vuotta laatutoimikunnan päätöksestä lukien, jotta pystymme varautumaan ja puolustautumaan meitä vastaan mahdollisesti esitettäviin oikeusvaateisiin. Tämän jälkeen poistamme edellä mainitut henkilötiedot sisäisten käytäntöjemme mukaisesti.    

Toimeksiantojen varmentaminen ja laadunvalvonta (puheluiden tallentaminen)

Soittaessasi palvelukeskukseen tai taksitarkastajan palvelunumeroon tallennamme meille saapuvan puhelun. Puheluiden tallentamisen tarkoituksena on toimeksiantojen varmentaminen sekä laadunvalvonta. 

HenkilötietoryhmätLaillinen peruste
– Puhelutallenteet
Oikeutettu etu. Henkilötietojen käsittely on tarpeellista, jotta pystymme toteuttamaan toimeksiantojen varmentamiseen ja laadunvalvontaan liittyvät Taksi Helsingin oikeutetut edut.
Säilytysaika. Säilytämme puhelutallenteita 30 päivää. Tämän jälkeen poistamme edellä mainitut henkilötietosi sisäisten käytäntöjemme mukaisesti.  

Asennus- ja huoltopalveluiden toteuttaminen

Käsittelemme henkilötietojasi asennus- ja huoltopalveluiden toteuttamiseksi esimerkiksi kommunikoidessamme kanssasi sähköpostitse ja puhelimitse sekä hallinnoidessamme taksiauton laitteiden ja järjestelmien huoltoja ja asennuksia.

HenkilötietoryhmätLaillinen peruste
– Perus- ja yksilöintitiedot
– Yhteystiedot
– Ajoneuvon yksilöintitiedot
– Asiointia koskevat tiedot
– Toteutettuja huoltoja koskevat tiedot
– Yhteydenpidossa annetut tiedot
– Laskutustiedot
Oikeutettu etu (Autoilijan työnjohdon alla toimivat kuljettajat). Henkilötietojen käsittely on tarpeellista, jotta pystymme toteuttamaan kuljettaja- ja autoilijapalveluihin liittyvät Taksi Helsingin oikeutetut edut.
 
Sopimus (itsenäisinä elinkeinoharjoittajina toimivat kuljettajat). Henkilötietojen käsittely on tarpeellista Taksi Helsingin ja kuljettajan välisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi tai sopimuksen solmimista edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi kuljettajan pyynnöstä.
Säilytysaika. Säilytämme tähän tarkoitukseen kerättyjä henkilötietoja palvelutapahtuman toteuttamisen jälkeen n. 2 vuotta, jotta pystymme varautumaan ja puolustautumaan meitä vastaan mahdollisesti esitettäviin oikeusvaateisiin. Tämän jälkeen poistamme edellä mainitut henkilötietosi sisäisten käytäntöjemme mukaisesti.  Tarvittaessa voimme säilyttää henkilötietoja myös pidempään, jos se on tarpeellista kirjanpitolainsäädännön noudattamiseksi

Tapahtumien ja aktiviteettien järjestäminen

Käsittelemme henkilötietojasi järjestääksemme tapahtumia kuljettajille esimerkiksi lähettääksemme tapahtumakutsuja ja tallentaaksemme tapahtumaosallistumiseen liittyviä tietojasi.  

HenkilötietoryhmätLaillinen peruste
– Perus- ja yksilöintitiedot
– Yhteystiedot
– Tapahtumaan liittyvät osallistumistiedot

Oikeutettu etu. Henkilötietojen käsittely on tarpeellista, jotta pystymme toteuttamaan tapahtumien järjestämiseen liittyvät Taksi Helsingin oikeutetut edut.
Säilytysaika. Säilytämme tähän tarkoitukseen kerättyjä henkilötietoja tapahtuman päättymisen jälkeen n. 6 kuukautta. Tämän jälkeen poistamme edellä mainitut henkilötietosi sisäisten käytäntöjemme mukaisesti.    

Autoilijatilitysten hoitaminen

Voimme käsitellä henkilötietojasi Autoilijalle maksettavien tilitysten hoitamiseksi esimerkiksi tarkastaessamme asiakkaan suorittamia maksuja ja kohdistaessamme kyseiset maksut oikeille Autoilijoille.  

HenkilötietoryhmätLaillinen peruste
– Perus- ja yksilöintiedot
– Yhteystiedot
– Ajoneuvon yksilöintitiedot
– Maksuja koskevat tiedot


Oikeutettu etu (Autoilijan työnjohdon alla toimivat kuljettajat. Henkilötietojen käsittely on tarpeellista, jotta pystymme toteuttamaan tilityksien liittyvät Taksi Helsingin oikeutetut edut.

Sopimus (itsenäisinä elinkeinoharjoittajina toimivat kuljettajat). Henkilötietojen käsittely on tarpeellista Taksi Helsingin ja autoilijan välisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi tai sopimuksen solmimista edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi kuljettajan pyynnöstä.
Säilytysaika. Säilytämme tähän tarkoitukseen kerättyjä henkilötietoja n. 6 vuotta kirjanpitolainsäädännön asettamien velvoitteiden noudattamiseksi. Tämän jälkeen poistamme henkilötiedot sisäisten käytäntöjemme mukaisesti. 
Taksivälityspalveluiden toteuttaminen

Tilausvälityspalvelun tarjoaminen kuljettajan työskentelyn mahdollistamiseksi

Käsittelemme henkilötietojasi tilausvälityspalvelun tarjoamiseksi ja työskentelysi mahdollistamiseksi esimerkiksi kerätessämme ajoneuvon sijaintitietoja tilausvälityspäätelaitteen välityksellä sekä antaessamme ajantasaista informaatiota kuljetuksiin ja ajoreitteihin liittyen. 

HenkilötietoryhmätLaillinen peruste
– Perus- ja yksilöintitiedot
– Ajoneuvon yksilöintitiedot
– Ajoneuvon sijaintitiedot
Oikeutettu etu (Autoilijan työnjohdon alla toimivat kuljettajat). Henkilötietojen käsittely on tarpeellista, jotta pystymme toteuttamaan ajonvälityspalvelun tarjoamiseen ja kuljettajan työskentelyn mahdollistamiseen liittyvät Taksi Helsingin oikeutetut edut.
 
Sopimus (itsenäisinä elinkeinoharjoittajina toimivat kuljettajat). Henkilötietojen käsittely on tarpeellista Taksi Helsingin ja kuljettajan välisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi tai sopimuksen solmimista edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi.
 
Suostumus: Tilausvälityspäätelaitteen sijaintitietojen käsittely perustuu antamaasi suostumukseen taikka lain sähköisen viestinnän palveluista mukaiseen suostumuksen yksiselitteiseen ilmenemiseen sijaintitietojen keräämisen asiayhteydestä.  
Säilytysaika. Säilytämme tähän tarkoitukseen kerättyjä henkilötietoja n. 2 vuotta, jotta pystymme varautumaan ja puolustautumaan meitä vastaan mahdollisesti esitettäviin oikeusvaateisiin. Tämän jälkeen poistamme edellä mainitut henkilötiedot sisäisten käytäntöjemme mukaisesti.    

Tilausten jakaminen, kyytien toteuttaminen ja kyytien toteutumisen seuraaminen

Käsittelemme henkilötietojasi vastaanottaessamme taksitilauksen sekä muutoin taksikyydin toteuttamisen yhteydessä. Tällaiseen henkilötietojen käsittelyyn sisältyy tilauksen yhdistäminen lähimmälle vapaana olevalle kuljettajalle, taksiauton sijaintitiedon yhdistäminen tilaukseen sekä tilauksen loppuun suorittamista koskevan tiedon vastaanottaminen kuljettajalta.

Taksi Helsinki ja Autoilija toimivat yhteisrekisterinpitäjinä tähän tarkoitukseen suoritetussa henkilötietojen käsittelyssä suhteessa Autoilijan työnjohdon alla toimiviin kuljettajiin.  

HenkilötietoryhmätLaillinen peruste
– Perus- ja yksilöintitiedot
– Yhteystiedot
– Ajoneuvon yksilöintitiedot
– Ajoneuvon sijaintitiedot
– Tilaustiedot

Oikeutettu etu (Autoilijan työnjohdon alla toimivat kuljettajat). Henkilötietojen käsittely on tarpeellista, jotta pystymme toteuttamaan tilausten jakamiseen, kyytien toteuttamiseen ja kyytien toteutumisen seuraamiseen liittyvät Taksi Helsingin oikeutetut edut.
 
Sopimus (itsenäisinä elinkeinoharjoittajina toimivat kuljettajat). Henkilötietojen käsittely on tarpeellista Taksi Helsingin ja kuljettajan välisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi tai sopimuksen solmimista edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi.
 
Suostumus: Tilausvälityspäätelaitteen sijaintitietojen käsittely perustuu antamaasi suostumukseen taikka lain sähköisen viestinnän palveluista mukaiseen suostumuksen yksiselitteiseen ilmenemiseen sijaintitietojen keräämisen asiayhteydestä.  
Säilytysaika. Säilytämme tähän tarkoitukseen kerättyjä henkilötietoja 2 vuotta, jotta pystymme varautumaan ja puolustautumaan meitä vastaan mahdollisesti esitettäviin oikeusvaateisiin. Tämän jälkeen poistamme edellä mainitut henkilötiedot sisäisten käytäntöjemme mukaisesti.    

Taksitilaukseen liittyvän asiakastuen toteuttaminen ja asiakkaan informoiminen taksin sijainnista

Käsittelemme henkilötietojasi, jos asiakas ottaa meihin yhteyttä kysyäkseen taksin sijaintia tai muuta taksitilaukseen liittyvää asiaa sekä asiakastuen toteuttamiseksi. Tämä on tärkeää, jotta pystymme esimerkiksi ohjaamaan asiakkaan ja/tai sinut oikeaan noutopaikkaan. Käsittelemme henkilötietojasi myös tukipuheluiden hoitamiseksi ja asiakkaan tai sinun ohjaamiseksi. 

Taksi Helsinki ja Autoilija toimivat yhteisrekisterinpitäjinä tähän tarkoitukseen suoritetussa henkilötietojen käsittelyssä suhteessa Autoilijan työnjohdon alla toimiviin kuljettajiin.  

HenkilötietoryhmätLaillinen peruste
– Perus- ja yksilöintitiedot
– Yhteystiedot
– Ajoneuvon yksilöintitiedot
– Ajoneuvon sijaintitiedot
– Tilaustiedot

Oikeutettu etu. Henkilötietojen käsittely on tarpeellista, jotta pystymme toteuttamaan taksitilaukseen liittyvään asiakastukeen ja asiakkaan informoimiseen liittyvät Taksi Helsingin ja Autoilijayrittäjän oikeutetut edut.  
 
Suostumus: Tilausvälityspäätelaitteen sijaintitietojen käsittely perustuu antamaasi suostumukseen taikka lain sähköisen viestinnän palveluista mukaiseen suostumuksen yksiselitteiseen ilmenemiseen sijaintitietojen keräämisen asiayhteydestä.  
Säilytysaika. Taksi Helsinki säilyttää tilausten jakamiseksi, kyytien toteuttamiseksi ja kyytien toteutumisen seuraamiseksi käsiteltäviä henkilötietoja 2 vuotta. Tämän jälkeen poistamme edellä mainitut henkilötiedot sisäisten käytäntöjemme mukaisesti.    

Avun toimittaminen henkeen ja terveyteen kohdistuvissa vaaratilanteissa

Käsittelemme henkilötietojasi henkeen ja terveyteen kohdistuvissa vaaratilanteissa, sisältäen hälytysten vastaanottamisen, ajoneuvon sijainnin seuraamisen ja elintärkeän avun toimittamisen.

HenkilötietoryhmätLaillinen peruste
– Perus- ja yksilöintitiedot
– Yhteystiedot
– Ajoneuvon yksilöintitiedot
– Ajoneuvon sijaintitiedotElintärkeät edut.  Henkilötietojen käsittely on tarpeellista kuljettajan tai matkustajan taikka toisen luonnollisen henkilön elintärkeiden etujen suojaamiseksi.
Säilytysaika. Käsittelemme henkilötietoja vain avun toimittamisen keston ajan.
 

Asiakaspalautteiden hoitaminen ja asiakaskokemuksen laadun varmistaminen

Käsittelemme henkilötietojasi, jos asiakas antaa palautteen tai arvion sinusta Taksi Helsingin asiakassovelluksessa, verkkosivujemme välityksellä tai muiden palautteenantokanavien kautta. Näissä tapauksissa käsittelemme henkilötietojasi vastaanottaessamme asiakaspalautteen, tarkastaessamme tilausta ja sen toteuttamista koskevat tiedot sekä mahdollisesti kysyessämme sinulta selvitystä asiakaspalautteeseen liittyen.

HenkilötietoryhmätLaillinen peruste
– Perus- ja yksilöintitiedot
– Yhteystiedot
– Ajoneuvon yksilöintitiedot
– Tilausta ja matkaa koskevat tiedot
– Ajoneuvon sijaintitiedot
– Asiakasarviotiedot
– Asiakkaan palautteessa antamat lisätiedot
– Kuljettajan antama selvitys
Oikeutettu etu. Henkilötietojen käsittely on tarpeellista, jotta pystymme toteuttamaan asiakasarvioiden ja -palautteiden hoitamiseen sekä asiakaskokemuksen laadun varmistamiseen liittyvät Taksi Helsingin oikeutetut edut.  
Säilytysaika. Säilytämme tähän tarkoitukseen kerättyjä henkilötietoja 2 vuotta, jotta pystymme varautumaan ja puolustautumaan meitä vastaan mahdollisesti esitettäviin oikeusvaateisiin. Tämän jälkeen poistamme edellä mainitut henkilötietosi sisäisten käytäntöjemme mukaisesti.    
Markkinointi ja viestintä

Kuljettaja- ja autoilijakyselyiden toteuttaminen

Käsittelemme henkilötietojasi kyselyiden lähettämiseksi, kyselytulosten vastaanottamiseksi ja kyselyiden arvioimiseksi.

HenkilötietoryhmätLaillinen peruste
– Perus- ja yksilöintitiedot
– Yhteystiedot
Oikeutettu etu. Henkilötietojen käsittely on tarpeellista, jotta pystymme toteuttamaan liiketoimintaamme tai palveluitamme koskevan viestinnän toimittamiseen liittyvät Taksi Helsingin oikeutetut edut.
Säilytysaika. Henkilötietoja säilytetään siihen asti, kunnes olemme toimittaneet kyseessä olevan viestinnän sinulle. Tämän jälkeen poistamme tiedotteen lähettämistä koskevan listauksen.

Kuljettajien palkitseminen ja sisäinen viestintä Taksi Helsingin brändin edistämiseksi

Henkilötietojasi käsitellään sinun palkitsemistasi varten. Taksi Helsinki palkitsee kuukausittain ja vuosittain parhaat kuljettajat saatujen asiakasarvioiden keskiarvon ja muiden positiivisten asiakaspalautteiden perusteella.

HenkilötietoryhmätLaillinen peruste
– Perus- ja yksilöintitiedot
– Yhteystiedot
– Asiakasarviotiedot
– Asiakkaan palautteessa antamat lisätiedotOikeutettu etu. Henkilötietojen käsittely on tarpeellista, jotta pystymme toteuttamaan kuljettajien palkitsemisen ja sisäiseen viestintään liittyvät Taksi Helsingin oikeutetut edut.
Säilytysaika. Säilytämme tähän tarkoitukseen kerättyjä henkilötietoja 2 vuotta, jotta pystymme varautumaan ja puolustautumaan meitä vastaan mahdollisesti esitettäviin oikeusvaateisiin. Tämän jälkeen poistamme edellä mainitut henkilötietosi sisäisten käytäntöjemme mukaisesti.  

Sähköisen markkinointiviestinnän lähettäminen Taksi Helsingin brändin edistämiseksi

Jos tilaat uutiskirjeemme tai muuta vastaavaa automaattisesti lähetettävää markkinointisisältöä, käsittelemme henkilötietojasi toimittaaksemme tilaamaasi sisältöä tai viestintää koskien brändiämme ja palveluitamme.

HenkilötietoryhmäLaillinen peruste
– Perus- ja yksilöintitiedot
– Yhteystiedot
– Markkinointia koskevat suostumustiedot
Suostumus. Sähköisen markkinointiviestinnän lähettäminen perustuu antamaasi suostumukseen. 
Säilytysaika. Henkilötietoja säilytetään siihen asti, kun tilauksesi on aktiivinen. Henkilötietosi poistetaan sen jälkeen, kun olet peruuttanut tilauksesi (voit peruuttaa suostumuksesi seuraamalla markkinointiviestinnässä olevaa peruutuslinkkiä tai ottamalla meihin yhteyttä muutoin).
Turvallisuus ja lakisääteiset asiat

Turvallisuuden ja lakisääteisen asioiden toteuttaminen sisältää useita seuraavia alla tarkemmin kuvattuja tehtäviä: 

Taksien turvakameravalvonta

Voimme käsitellä henkilötietojasi taksien tallentavan kameravalvonnan yhteydessä turvallisuuden varmistamiseen ja omaisuuden suojaamiseen sekä selvitystarkoituksiin liittyen. Lue lisää henkilötietojesi käsittelystä kameravalvonnan yhteydessä  täältä.

Lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen

Voimme käsitellä henkilötietojasi, jos se on tarpeellista täyttääksemme lakisääteiset velvoitteemme, esimerkiksi kirjanpito- ja osakeyhtiölainsäädännön noudattamiseksi, taikka poliisilta saamamme tiedon luovuttamista koskevan velvoitteen täyttämiseksi. Esimerkiksi Taksi Helsinki ylläpitää osakasluetteloa autoilijaosakkaista. Henkilötiedot, joita käsittelemme lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi koostuvat tässä tietosuojaselosteessa yksilöidyistä henkilötietoryhmistä, jotka ovat tarpeellisia kyseessä olevan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Oikeusvaateen laatiminen, esittäminen ja puolustautuminen

Voimme käsitellä henkilötietojasi, jos se on tarpeellista puolustautuaksemme oikeusvaateilta, esimerkiksi oikeudenkäyntien yhteydessä. Henkilötiedot, joita käsittelemme tässä yhteydessä koostuvat tässä tietosuojaselosteessa yksilöidyistä henkilötietoryhmistä taikka oikeusvaateen yhteydessä saamistamme lisätiedoista.

Automaattinen päätöksenteko

Katsomme, että emme tee päätöksiä, jotka perustuisivat pelkästään henkilötietojen automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja jolla olisi sinua koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaisi sinuun vastaavalla tavalla merkittävästi. 

Vastaanottajat, joille jaamme henkilötietojasi

Tarvittaessa jaamme henkilötietojasi myös muiden tahojen kanssa. Erottelemme henkilötietojesi vastaanottajat palveluntarjoajiin ja muihin vastaanottajiin. Palveluntarjoajat ovat henkilötietojen käsittelijöitä, jotka käsittelevät henkilötietoja Taksi Helsingin lukuun tässä tietosuojaselosteessa määritettyihin tarkoituksiin. Muut vastaanottajat, jotka mahdollisesti vastaanottavat henkilötietojasi ovat rekisterinpitäjiä ja käsittelevät henkilötietoja omiin tarkoituksiinsa.   

Voimme jakaa henkilötietojasi seuraavien vastaanottajien kanssa:

Palveluntarjoajat

Käytämme erilaisia palveluntarjoajia toteuttaaksemme tässä tietosuojaselosteessa määritetyt käsittelyn tarkoitukset. Palveluntarjoajat käsittelevät henkilötietojasi puolestamme ja vastaamme käyttämiemme palveluntarjoajien toiminnasta henkilötietoja käsiteltäessä. Nämä palveluntarjoajat voivat vaihdella, mutta niihin kuuluu autohuollon palveluntarjoajat, koulutusalustatoimittaja, taksienvälitysjärjestelmän toimittaja, IT- ja infrastruktuuripalveluiden toimittajat, ohjelmistokehityspalveluntarjoajat, puhelinjärjestelmätoimittaja, sähköisten markkinointiviestien ja tiedotteiden toimituskumppani ja kirjanpitotoimisto.  

Olemme rekisterinpitäjiä henkilötietojen käsittelyssä, jonka palveluntarjoaja suorittaa meidän puolestamme.

Muut vastaanottajat

Tarpeen vaatiessa jaamme henkilötietojasi myös muille vastaanottajille, jotka toimivat itse rekisterinpitäjinä käsitellessään henkilötietojasi.

VastaanottajaTarkoitusLaillinen peruste
Google MapsJaamme välityspäätelaitteen sijaintitietoja Googlelle taksivälityspalveluiden toteuttamiseen liittyviin tarkoituksiin.Sopimus (itsenäisinä elinkeinoharjoittajina toimivat kuljettajat). Henkilötietojen käsittely on tarpeellista Taksi Helsingin ja kuljettajan välisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi tai sopimuksen solmimista edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi kuljettajan pyynnöstä.
 
Oikeutettu etu (Autoilijan työnjohdon alla toimivat kuljettajat). Henkilötietojen käsittely on tarpeellista, jotta pystymme toteuttamaan tilausten jakamiseen, kyytien toteuttamiseen ja kyytien toteutumisen seuraamiseen liittyvät Taksi Helsingin oikeutetut edut.
 
Suostumus: Tilausvälityspäätelaitteen sijaintitietojen käsittely perustuu antamaasi suostumukseen taikka lain sähköisen viestinnän palveluista mukaiseen suostumuksen yksiselitteiseen ilmenemiseen sijaintitietojen keräämisen asiayhteydestä.    
Ulkopuoliset neuvonantajatVoimme jakaa tarvittaessa tietoja ulkoisille neuvonantajille, esim. tilintarkastajille ja asianajotoimistolle, jos laki niin velvoittaa tai jos henkilötietojen jakaminen on tarpeen, jotta pystymme varautumaan ja puolustautumaan meitä vastaan mahdollisesti esitettäviin oikeusvaateisiin.Lakisääteinen velvollisuus. Käsittely on tarpeellista lakisääteisten velvoitteidemme noudattamiseksi.
 
Oikeutettu etu. Käsittely on tarpeellista oikeusvaateiden nostamiseen tai niiltä puolustautumiseen liittyvien oikeutettujen etujemme toteuttamiseksi.
Tuomioistuimet, vastapuolet yms.Voimme jakaa henkilötietojasi tuomioistuimille, vastapuolille ym., jos se on tarpeen puolustautuessamme meitä vastaan mahdollisesti esitettäviin oikeusvaateisiin. Oikeutettu etu.  Käsittely on tarpeellista oikeusvaateisiin puolustautumiseen liittyvien oikeutettujen etujen toteuttamiseksi.
Lainvalvontaviranomaiset, esim. poliisiTarpeen vaatiessa jaamme henkilötietojasi viranomaisille, jos meillä on lakisääteinen velvollisuus jakaa tietoja.Lakisääteinen velvollisuus. Käsittely on tarpeellista lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi.
HätäkeskusTarpeen vaatiessa jaamme henkilötietojasi hätäkeskukselle, jos vastaanotamme sinulta hälytyksen koskien henkeen ja terveyteen kohdistuvia vaaratilanteita. Elintärkeät edut. Henkilötietojen käsittely on tarpeellista kuljettajan tai matkustajan taikka toisen luonnollisen henkilön elintärkeiden etujen suojaamiseksi.
Missä käsittelemme henkilötietojasi?

Pyrimme aina säilyttämään ja käsittelemään henkilötietojasi Euroopan unionissa/Euroopan talousalueella. Jotkut palveluntarjoajista tai muista vastaanottajista voivat kuitenkin sijaita Euroopan unionin/Euroopan talousalueen ulkopuolella. Henkilötietojesi asianmukaiseksi turvaamiseksi varmistamme asianmukaisten suojatoimien käytön niiden vastaanottajien suhteen, jotka käsittelevät henkilötietojasi Euroopan unionin/Euroopan talousalueen ulkopuolella. Tällaisia suojatoimia ovat esimerkiksi kansainvälisiä henkilötietojen siirtoja koskevat tiedonsiirtosopimukset. Jos sinulla on kysymyksiä siitä, mihin maihin henkilötietojasi siirretään ja mitä suojatoimia sovelletaan henkilötietojesi suojaamiseksi tai jos haluat kopion tällaisista suojatoimista, pyydämme ottamaan yhteyttä osoitteeseen tietosuojavastaava@taksihelsinki.fi.

Oikeutesi

Sinulla on tietosuojalainsäädännön nojalla tiettyjä oikeuksia henkilötietojesi käsittelyyn liittyen. Jos teet oikeuksiasi koskevan pyynnön, käsittelemme tämän yhteydessä henkilötietojasi siinä laajuudessa, kun se on tarpeellista oikeuksiesi täyttämiseksi. Tee pyyntö oikeuksiesi käyttämiseksi ottamalla meihin yhteyttä osoitteessa tietosuojavastaava@taksihelsinki.fi

Sinulla on oikeus:

Saada pääsy henkilötietoihisi

Sinulla on oikeus saada pääsy sinua koskeviin henkilötietoihin, joita käsittelemme. Annamme sinulle nämä tiedot, ellei meillä ole lainmukaista syytä olla jakamatta tietoja tai jos tietojen jakaminen vaikuttaisi haitallisesti kolmansien osapuolten oikeuksiin ja vapauksiin.   Huomioithan, että pystyt tarkastelemaan ja päivittämään omia tietojasi myös Kuljettajaportaalissa.

Päivittää henkilötietojasi

Sinulla on oikeus pyytää virheellisten tai puutteellisten henkilötietojen korjaamista tai täydentämistä. Huomioithan, että pystyt tarkastelemaan ja päivittämään omia tietojasi myös Kuljettajaportaalissa.   

Peruuttaa suostumuksesi

Siinä laajuudessa, kun käsittelemme henkilötietoja suostumuksesi perusteella, sinulla on oikeus, milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumus.  

Vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Sinulla on oikeus vastustaa oikeutettuun etuun perusteella käsiteltävien henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella. Tässä tilanteessa lopetamme henkilötietojesi käyttämisen, kun käsittely perustuu oikeutettuun etuumme, ellemme kykene näyttämään, että oikeutettu etumme syrjäyttää tietosuojaan liittyvät etusi, oikeutesi ja vapautesi tai että henkilötietojesi käyttäminen on välttämätöntä oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Poistaa henkilötietosi

Tietyissä tilanteissa sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi poistamista. Emme kuitenkaan voi poistaa henkilötietojasi, jos esimerkiksi laki velvoittaa meitä säilyttämään tiedot tai jos tarvitsemme tietojasi oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. 

Rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä

Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää, että henkilötietojesi käsittelyä rajoitetaan. Jos henkilötietojesi käsittelyä rajoitetaan, voimme henkilötietojen säilyttämisen lisäksi käsitellä niitä ainoastaan suostumuksesi perusteella, oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi taikka kolmannen osapuolen oikeuksien suojaamiseksi.

Siirtää henkilötietosi (tietojen siirtäminen järjestelmästä toiseen)

Sinulla on oikeus pyytää kopio säilyttämistämme henkilötiedoistasi jäsennellyssä, yleisesti käytettävässä ja koneellisesti luettavassa muodossa (tietojen siirtäminen järjestelmästä toiseen). Toisin kuin oikeus saada pääsy tietoihin, oikeus tietojen siirtämiseen järjestelmästä toiseen koskee vain sellaisia henkilötietoja, jotka olet itse antanut meille tai joita käsittelemme tiettyjen laillisten perusteiden, kuten suostumuksesi, nojalla.

Voimme päivittää tätä tietosuojaselostetta

Voimme ajoittain päivittää tässä tietosuojaselosteessa annettua informaatiota, jos esimerkiksi käsittelemme henkilötietoja uusia tarkoituksia varten tai jaamme henkilötietoja uusien vastaanottajien kanssa. Tässä tapauksessa ilmoitamme sinulle päivityksestä asianmukaisella tavalla. Tämän tietosuojaselosteen tai sen sisällön viimeisin versio julkaistaan aina Taksi Helsingin verkkosivuilla. 

Ota yhteyttä

Jos sinulla on kysymyksiä henkilötietojesi käsittelystä, otathan meihin yhteyttä. Yhteystietomme löydät alta. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen, sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle Suomessa. Toimivaltaisen valvontaviranomaisen yhteystiedot löydät täältä.

Rekisterinpitäjän yhteystiedot                                                                          

Taksi Helsinki Oy

Ratamestarinkatu 7 B, 00520 Helsinki

Y-tunnus: 0838031-9

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

tietosuojavastaava@taksihelsinki.fi