Taksi Helsinki Oy – Markkinointi- ja asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Taksi Helsinki Oy:n markkinointi- ja asiakasrekisterin tietosuojaseloste

 

1. Rekisterinpitäjä

 

Taksi Helsinki Oy
Y-tunnus: 0838031-9
Asesepänkuja 2
00620 Helsinki

 

2. Yhteydet rekisteriä koskevissa asioissa

 

[email protected]

 

3. Rekisterin nimi ja rekisteröidyt

 

Taksi Helsinki Oy:n markkinointi- ja asiakasrekisteri.

Käsittelemme rekisterissä asiakkaidemme sekä potentiaalisten asiakkaidemme ja näiden edustajien henkilötietoja.

 

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

 

Oikeudellinen perusteemme henkilötietojen keruuseen ja käsittelyyn, siinä tapauksessa että vierailet sivustollamme, on oikeutettu etumme kerätä tietoa sivustolla vierailevista kävijöistä kehittääksemme palvelujamme ja tarjotaksemme kohdistettua mainontaa. Jos taas jätät meille sivustomme kautta palautetta, oikeutettu etumme on käsitellä kyseisiä tietoja parantaaksemme tuotteita ja palveluja ja vastataksemme tarvittaessa palautteeseen. Taksi Helsinki -sovellusasiakkaiden tietoja keräämme sopimussuhteemme perusteella ja käsittelemme henkilötietoja tuottaaksemme sopimukseemme perustuvia palveluja. Suoramarkkinointia varten pyydämme suostumuksen, ja jos tietojasi ei kerätä tai käsitellä muiden palvelujen yhteydessä, henkilötietoja kerätään ja käsitellään suostumuksesi perusteella. Saatat antaa meille tietojasi myös markkinointikampanjaan tai vastaavaan osallistuessasi. Näin tehdessäsi solmit Taksi Helsingin kanssa sopimuksen, jossa Taksi Helsinki on velvollinen tuottamaan pyytämäsi palvelun (arvontaan osallistuminen, Taksi Helsingin tuotteisiin tai palveluihin liittyvän mielipiteen jättäminen), ja tietojasi kerätään ja käsitellään tähän sopimukseen perustuen.

 

5. Rekisterin tietosisältö

 

Keräämme henkilötietojasi, kun lataat sovelluksen, rekisteröidyt sen käyttäjäksi, käytät sivustoamme tai jätät meille asiakaspalautetta. Taksi Helsinki kerää henkilötietojasi myös silloin, kun käytät palvelujamme.

Keräämiämme tietoja voi olla mm.

 • nimi
 • yrityksen nimi, yhteystiedot ja toimiala
 • osoite, postinumero, kaupunki, maa
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite
 • sukupuoli
 • syntymäpäivä

Palvelun/sivuston käytön yhteydessä kerätyt henkilötiedot, kuten:

 • palvelun/sivuston käyttö
 • laitetiedot
 • kirjautumistiedot
 • IP-osoite
 • paikkatiedot
 • evästeet ja vastaavat teknologiat
 • asiakkuuden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot (esim. palveluiden osto- ja peruutustiedot, palautteet, sekä asiakaspalvelutapahtumien taltioinnit)
 • markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niihin osallistuminen (esim. kilpailuihin, webinaareihin ja tapahtumiin osallistuminen)

 

6. Rekisterin tietolähteet

 

Nimi- ja muiden yhteystietojen kerääminen perustuu asiakassuhteeseen tai muuhun yhteyteen Taksi Helsinkiin. Keräämme tietoja sopimuksenteon yhteydessä, rekisteröityessäsi tai kun käytät Taksi Helsingin palveluja. Keräämme siis henkilötiedot pääasiassa sinulta itseltäsi. Seuraamme myös evästeitä ja vierailusi Taksi Helsingin sivuilla jättää jäljen, IP-osoitteen. Henkilötietoja voidaan ostaa kertaluonteiseen markkinointikäyttöön myös Taksi Helsingin ulkopuolisista rekistereistä. Voimme myös kerätä henkilötietoja julkisista lähteistä.

 

7. Tietojen luovutus

 

Taksi Helsinki ei luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille, joilla ei ole lupaa tietojen käsittelyyn. Taksi Helsinki saattaa jakaa henkilötietoja kolmansien osapuolien kanssa, joilta se ostaa palveluja. Tällaisia yhtiöitä sitoo sopimukseen perustuva velvollisuus käsitellä niille luovutettuja henkilötietoja vain sopimukseen perustuvien palvelujen tuottamiseksi. Taksi Helsinki voi luovuttaa henkilötietoja myös viranomaisille ja muille kolmansille osapuolille, mikäli sovellettava lainsäädäntö sitä vaatii.

 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

 

Voimme käyttää henkilötietojesi käsittelyssä palveluntarjoajia, joilla voi olla pääsy henkilötietoihisi EU-/ETA-alueen ulkopuolelta, kuten Yhdysvalloista. Huolehdimme siirtojen asianmukaisesta ja lainmukaisesta toteuttamisesta henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Siirrämme kaikissa tilanteissa henkilötietojasi EU-/ETA-alueen ulkopuolelle ainoastaan jollakin alla mainitulla, lainmukaisella perusteella:

Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso;

olemme toteuttaneet asianmukaiset suojatoimet henkilötietojesi siirtämiseksi käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita. Sinulla on tällöin oikeus saada jäljennös kyseisistä vakiolausekkeista ottamalla meihin yhteyttä; tai

olet antanut nimenomaisen suostumuksesi henkilötietojesi siirtämiselle, tai henkilötietojesi siirtämiselle EU-/ETA-alueen ulkopuolelle on olemassa muu lainmukainen peruste, kuten Yhdysvaltojen osalta Euroopan komission hyväksymä Privacy Shield-järjestely.

 

9. Rekisterin suojaus ja henkilötietojen säilytysaika

 

Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta. Rekisteri on talletettu palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuun tietokantaan, johon on pääsy Taksi Helsingin valtuuttamilla henkilöillä.

Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitämme asiaankuuluvalla tavalla. Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pitempään.

 

10. Rekisteröidyn oikeudet

 

Sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Jokaisessa Taksi Helsingin lähettämässä suorasähköpostissa on lainmukainen linkki, josta voit halutessasi estää suorapostitukset sähköpostiisi jatkossa.

Lisäksi sinulla on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

 • saada tieto henkilötietojesi käsittelystä;
 • saada pääsy omiin tietoihisi ja tarkastaa itseäsi koskevat käsittelemämme henkilötiedot;
 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
 • vaatia henkilötietojesi poistamista;
 • peruuttaa suostumuksesi ja vastustaa henkilötietojesi käsittelyä siltä osin, kuin henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen;
 • vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojesi käsittelyperusteena on oikeutettu etumme;
 • saada henkilötietosi koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että olet itse toimittanut kyseiset henkilötiedot meille, käsittelemme kyseisiä henkilötietoja sopimuksen tai antamasi suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja
 • vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.

Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsen-valtion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, mikäli katsot, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Sinun tulee lähettää oikeuksiasi koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Taksi Helsinki Oy
Tarkastus/-muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
Asesepänkuja 2
00620 Helsinki
[email protected]

 

Taksi Helsinki Oy vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

 

11. Tietosuojaselosteen muuttaminen

 

Pyrimme jatkuvasti kehittämään palvelujamme ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä osoitteessa www.taksihelsinki.fi.

Call Now Button