Tilaa Taksi 0100 0700
logo
Tilaa taksi Taksinumerot Taksihinnat Taksin ennakkotilaus Taksi tekstiviestillä Tilataksi Invataksi Sote-taksi Lentokenttätaksi Taksiasemat Kela-taksi Kela-taksi Uusimaa Kela-taksi Kanta-Häme Kela-taksi Varsinais-Suomi Kela-taksi Pirkanmaa Kela-taksi Satakunta Kela-taksi Keski-Suomi Kela-taksi Pohjois-Savo Kela-taksi Lappi Kela-taksi terveydenhuolto Kela-autot Tietosuoja – Kelan korvaamat taksikuljetukset Taksi Helsinki -sovellus Palvelut Premium-taksipalvelu Kanta-asiakasohjelma Seniorit Taksi Helsinki Sightseeing Lasten turvaistuin Yrityksille Internet booker Taksi Helsinki -maksukortti Taxi Butler Tilapäiset taksiasemat Yrityslaskutusasiakkuus Pakettikuljetus Taksi Helsinki Oy Asiakaspalaute Yritysesittely Yhteystiedot Avoimet työpaikat Osakkeenomistajat Taksinkuljettajan koulutus Ajankohtaista Medialle Autoilija- ja kuljettajapalvelut Tietosuojaselosteet
fi Svenska English
Suomi Svenska English

Tallentava kameravalvonta

1 Tausta

Taksi Helsinki Oy, 0838031-9, (”Taksi Helsinki”, ”me” tai ”meille”) toimii rekisterinpitäjänä suhteessa henkilötietojen käsittelyyn, joka tapahtuu Taksi Helsingin taksiautoon asennetun turvakameran välityksellä. 

Tässä tietosuojaselosteessa kuvaamme ja annamme sinulle lisätietoja siitä, miten keräämme ja käsittelemme henkilötietojasi Taksi Helsingin taksiautoon asennetun turvakameran välityksellä käyttäessäsi taksipalveluitamme matkustajana tai toimiessasi Taksi Helsingin kuljettajana. Henkilötiedolla tarkoitetaan kaikkia sellaisia tietoja, joita voidaan käyttää sinun tunnistamiseksi.

Meille on tärkeää, että sinulla on turvallinen olo sen suhteen, miten käsittelemme henkilötietojasi. Teemme kaikki tarvittavat toimenpiteet, jotta henkilötietosi ovat suojattu ja, jotta henkilötietojesi käsittely suoritetaan soveltuvan tietosuojalainsäädännön sekä sisäisten käytäntöjemme mukaisesti. 

2 Miten keräämme henkilötietojasi?

Taksi Helsingin välitysjärjestelmän piiriin kuuluvien taksiautojen kattoihin on asennettu turvakamera, joka automaattisesti kuvaa ja tallentaa kuvamateriaalia sinusta, kun matkustat taksissa tai työskentelet taksin kuljettajana. Kuvatallenteet voivat sisältää henkilötietojasi, jos kyseisten kuvatallenteiden avulla on mahdollista tunnistaa sinut. Turvakameramme ei kerää tai muuten käsittele äänitallenteita, vaan pelkästään kuvamateriaalia.

Taksiauton kattoon asennettu turvakamera ottaa kuvaa taksin sisäpuolelta matkasi ajan. Kuvatallenne tallentuu paikallisesti turvakameran muistikortille.  Turvakamera ei ole yhteydessä tietoverkkoon eikä mihinkään muuhun laitteeseen.

Muistikortin kuvamateriaalia ei pureta tai käydä läpi muutoin kuin vahinkotilanteiden tai turvallisuutta vaarantavien tilanteiden selvittämiseksi, joista tyypillisenä esimerkkinä on poliisin pyyntö tutkia tallenteita rikosepäilyjä tai liikenneonnettomuuksia tutkittaessa.  

3 Milloin ja miksi käsittelemme henkilötietojasi?

Emme käsittele turvakameran välityksellä kerättyä kuvamateriaalia mihinkään muihin kuin seuraaviin nimenomaisiin ja laillisiin käyttötarkoituksiin:

Turvallisuuden varmistaminen ja omaisuuden suojaaminen

Taksiautojen turvakameroiden välityksellä suoritettavan kuvatietojen käsittelyn tarkoituksena on ensisijaisesti taksinkuljettajien ja matkustajien turvallisuuden varmistaminen sekä omaisuuden suojaaminen. Turvakameran avulla ennaltaehkäistään taksinkuljettajiin ja matkustajiin kohdistuvaa väkivaltaa sekä omaisuuteen kohdistuvaa ilkivaltaa ja muita omaisuusrikoksia. Lisäksi turvakameran avulla suojellaan taksinkuljettajien työrauhaa ja näin ylläpidetään liikenneturvallisuutta. Tähän tarkoitukseen suoritettavassa käsittelyssä kuvatallenteisiin ei kohdistu muita käsittelytoimenpiteitä kuin automaattinen kuvan tallentaminen ja poistaminen.

HenkilötietoryhmätLaillinen peruste
– Kuvatallenteet
Oikeutettu etu. Henkilötietojen käsittely on tarpeellista, jotta pystymme toteuttamaan kuljettajien ja matkustajien henkilökohtaisen turvallisuuden ja omaisuuden suojaamiseen sekä näitä vaarantavien tilanteiden ennaltaehkäisyyn liittyvät oikeutetut edut. Tällaisiin oikeutettuihin etuihin lukeutuu myös kuljettajien työrauhan ja liikenneturvallisuuden suojeleminen.

Säilytysaika. Säilytämme tähän käyttötarkoitukseen kerättyjä kuvatallenteita turvakameran muistikortilla n. 2 päivää, jonka jälkeen ne tuhoutuvat automaattisesti. 

Vahinkotilanteiden tai turvallisuutta vaarantavien tilanteiden selvittäminen

Voimme käsitellä henkilötietojasi, jos joudumme selvittämään tapahtuneita vahinkotilanteita tai muita turvallisuutta vaarantavia tilanteita. Tällainen henkilötietojen käsittely voi tulla kyseeseen esimerkiksi tilanteessa, jossa taksiautossa tapahtuu matkustajan tai kuljettajan omaisuuteen kohdistuva rikos. Tähän tarkoitukseen suoritettavassa käsittelyssä vain Taksi Helsingin nimetyllä työntekijällä on oikeus purkaa tai käydä läpi kuvatallenteita.

Jos saamme poliisilta pyynnön kuvatallenteen luovuttamiseen rikosepäilyn tutkimista varten, voimme tällöin olla velvollisia jakamaan kuvatallenteen polisiille. Tällaisen henkilötietojen luovuttamisen perusteena on Taksi Helsingin lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen. 

HenkilötietoryhmätLaillinen peruste
– Kuvatallenteet
Oikeutettu etu. Henkilötietojen käsittely on tarpeellista, jotta pystymme toteuttamaan kuljettajien tai matkustajien vahinkotilanteiden ja turvallisuutta vaarantavien tilanteiden selvittämiseen liittyvät oikeutetut edut. 
 
Lakisääteinen velvollisuus. Poliisin pyytäessä kuvatallennetta jaamme kyseessä olevat kuvatallenteen poliisille, jos se on tarpeellista lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi.

Säilytysaika. Säilytämme tähän käyttötarkoitukseen käsiteltäviä henkilötietoja vain niin kauan kuin se on välttämätöntä vahinkotilanteiden tai turvallisuutta vaarantavien tilanteiden selvittämiseksi taikka lakisääteisen velvoitteemme täyttämiseksi. Tämän jälkeen tähän tarkoitukseen käsitellyt kuvatallenteet tuhotaan.
4 Vastaanottajat, joille jaamme henkilötietojasi

Tarvittaessa jaamme henkilötietojasi myös muiden tahojen kanssa. Erottelemme henkilötietojesi vastaanottajat palveluntarjoajiin ja muihin vastaanottajiin. Palveluntarjoajat ovat henkilötietojen käsittelijöitä, jotka käsittelevät henkilötietoja Taksi Helsingin lukuun, tässä tietosuojaselosteessa määritettyihin tarkoituksiin. Muut vastaanottajat, jotka mahdollisesti vastaanottavat henkilötietojasi ovat rekisterinpitäjiä ja käsittelevät henkilötietoja omiin tarkoituksiinsa.   

Voimme jakaa henkilötietojasi seuraavien vastaanottajien kanssa:

Palveluntarjoajat

Käytämme palveluntarjoajaa käsitellessämme henkilötietoja vahinkotilanteiden tai turvallisuutta vaarantavien tilanteiden selvittämiseksi. Palveluntarjoajana toimii TH-Autolaite Oy, joka käsittelee henkilötietoja puolestamme ja vastaamme tämän toiminnasta henkilötietoja käsiteltäessä. Palveluntarjoajan tehtävänä on irrottaa muistikortti turvakamerasta ja toimittaa se turvallisesti Taksi Helsingin nimetylle työntekijälle. Palveluntarjoajalla ei ole oikeutta purkaa tai käydä läpi muistikortin sisällä olevia kuvatallenteita. 

Olemme rekisterinpitäjiä henkilötietojen käsittelyssä, jonka palveluntarjoaja suorittaa meidän puolestamme.

Muut vastaanottajat

Tarpeen vaatiessa jaamme henkilötietojasi myös muille vastaanottajille, jotka toimivat itse rekisterinpitäjinä käsitellessään henkilötietojasi.

VastaanottajaTarkoitusLaillinen peruste
Tuomioistuimet, vastapuolet yms.
Voimme jakaa henkilötietojasi tuomioistuimille, vastapuolille ym., jos se on tarpeen puolustautuessamme meitä vastaan mahdollisesti esitettäviin oikeusvaateisiin. 

Oikeutettu etu.  Käsittely on tarpeellista oikeusvaateisiin puolustautumiseen liittyvien oikeutettujen etujemme toteuttamiseksi.
Lainvalvontaviranomaiset, esim. poliisi
Tarpeen vaatiessa jaamme henkilötietojasi viranomaisille, jos meillä on lakisääteinen velvollisuus jakaa tietoja.

Lakisääteinen velvollisuus. Käsittely on tarpeellista lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi.
5 Missä käsittelemme henkilötietoja

Käsittelemme henkilötietojasi vain Suomessa ja Euroopan unionin alueella. Emme siirrä tai luovuta henkilötietojasi kolmansiin maihin Euroopan unionin ulkopuolelle.

6 Oikeutesi

Sinulla on tietosuojalainsäädännön nojalla tiettyjä oikeuksia henkilötietojesi käsittelyyn liittyen. Jos teet oikeuksiasi koskevan pyynnön, käsittelemme tämän yhteydessä henkilötietojasi siinä laajuudessa, kun se on tarpeellista oikeuksiesi täyttämiseksi. Tee pyyntö oikeuksiesi käyttämiseksi ottamalla meihin yhteyttä osoitteessa tietosuojavastaava@taksihelsinki.fi

Sinulla on oikeus:

Saada pääsy henkilötietoihisi

Sinulla on oikeus saada pääsy sinua koskeviin henkilötietoihin, joita käsittelemme. Annamme sinulle nämä tiedot, ellei meillä ole lainmukaista syytä olla jakamatta tietoja tai jos tietojen jakaminen vaikuttaisi haitallisesti kolmansien osapuolten oikeuksiin ja vapauksiin.

Päivittää henkilötietojasi

Sinulla on oikeus pyytää virheellisten tai puutteellisten henkilötietojen korjaamista tai täydentämistä.

Vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Sinulla on oikeus vastustaa oikeutettuun etuun perustuen käsiteltävien henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella. Tässä tilanteessa lopetamme henkilötietojesi käyttämisen, kun käsittely perustuu oikeutettuun etuumme, ellemme kykene näyttämään, että oikeutettu etumme syrjäyttää tietosuojaan liittyvät etusi, oikeutesi ja vapautesi tai että henkilötietojesi käyttäminen on välttämätöntä oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Poistaa henkilötietosi

Tietyissä tilanteissa sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi poistamista. Emme kuitenkaan voi poistaa henkilötietojasi, jos esimerkiksi laki velvoittaa meitä säilyttämään tiedot tai jos tarvitsemme tietojasi oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä

Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää, että henkilötietojesi käsittelyä rajoitetaan. Jos henkilötietojesi käsittelyä rajoitetaan, voimme henkilötietojen säilyttämisen lisäksi käsitellä niitä ainoastaan suostumuksesi perusteella, oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi taikka kolmannen osapuolen oikeuksien suojaamiseksi.

7 Voimme päivittää tätä tietosuojaselostetta

Voimme ajoittain päivittää tässä tietosuojaselosteessa annettua informaatiota, jos esimerkiksi käsittelemme henkilötietoja uusia tarkoituksia varten tai jaamme henkilötietoja uusien vastaanottajien kanssa. Tässä tapauksessa ilmoitamme sinulle päivityksestä asianmukaisella tavalla. Tämän tietosuojaselosteen tai sen sisällön viimeisin versio julkaistaan aina Taksi Helsingin verkkosivuilla. 

8 Ota yhteyttä

Jos sinulla on kysymyksiä henkilötietojesi käsittelystä, otathan meihin yhteyttä. Yhteystietomme löydät alta. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen, sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle Suomessa. Toimivaltaisen valvontaviranomaisen yhteystiedot löydät täältä.

Rekisterinpitäjän yhteystiedot                                                                          

Taksi Helsinki Oy

0838031-9

Ratamestarinkatu 7 B, 00520 Helsinki

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Marko Buuri, tietosuojavastaava

tietosuojavastaava@taksihelsinki.fi