Tietosuojaseloste: Tallentava kameravalvonta

Tietosuojaseloste: Tallentava kameravalvonta

Taksi Helsinki Oy (jäljempänä ”TH”) käsittelee ylläpitämänsä taksien tilausvälitysjärjestelmän piirissä olevien autoilijoiden, henkilökunnan (kuljettajat) sekä autoilijoiden asiakkaiden (jäljempänä ”Asiakas”) henkilötietoja autoissa kuvaa ja ääntä tallentavan kameravalvontajärjestelmän avulla. Tallennettu kuva määritellään henkilötiedoksi, jos yksityishenkilö on tunnistettavissa kuvasta. TH on sitoutunut käsittelemään henkilötietoja huolellisesti ja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Miksi käsittelemme henkilötietojasi?

Käsittelemme henkilötietojasi eli tallennettua kameravalvontakuvaa suojataksemme välityksen piirissä olevien autoilijoiden ja kuljettajien omaisuutta, valvoaksemme toimintaprosessiamme, ennaltaehkäistäksemme rikoksen kohteeksi joutumista, ja selvittäessämme jo tapahtuneita rikoksia ja vahinkotapahtumia välityksen piirissä olevissa autoissa ja niiden läheisyydessä. Lisäksi tarkoituksemme on suojata autoilijoiden ja heidän henkilökuntansa työrauhaa sekä lisätä vastaavasti työturvallisuutta.

Käsittely perustuu oikeutettuun etuun. Henkilötietojen käsittely on sallittua silloin, kun se on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. TH katsoo, että henkilötietojen käsittely edellä mainittuihin käsittelytarkoituksiin on TH:n välityksen piirissä olevien autoilijoiden sekä heidän henkilökuntansa omaisuuden suojaamiseksi ja työntekijöiden henkilökohtaisen turvallisuuden varmistamiseksi sekä palvelun laadun ylläpitämiseksi välttämätöntä, eikä samoja tavoitteita voida saavuttaa muilla, kevyemmillä toimenpiteillä.

Mitä tietoja käsittelemme ja mistä tiedot ovat peräisin?

Rekisteri koostuu aika- ja paikkasidonnaisista kameravalvontajärjestelmän videotallenteista. Nämä muodostavat rekisterin tietosisällön kokonaisuudessaan. Kameravalvontajärjestelmä on käytössä TH:n välitysjärjestelmän piirissä olevissa autoissa.

Käsiteltävät henkilötietoryhmät ovat TH:n välityksen piirissä olevat autoilijat heidän työntekijänsä sekä taksien asiakkaat.

Rekisteröityjä informoidaan tallentavasta kameravalvonnasta autoissa näkyvillä ”tallentava kameravalvonta” -kylteillä ja/tai tarroilla.

Kuka saa käsitellä henkilötietoja?

Henkilötietoja saavat käsitellä ne TH:n ja alihankkijan työntekijät, joiden tehtävänkuvaan kuuluu kameravalvontajärjestelmän ylläpito ja kehitys. Lisäksi henkilötietoja saavat käsitellä ne TH:n työntekijät, joiden tehtävänkuvaan kuuluvat mahdollisten rikos- tai vahinkoasioiden käsittely.

Henkilötietoja luovutetaan poliisille ja muille viranomaisille, joilla on lakiin perustuva oikeus kameratallenteiden käsittelyyn. Henkilötietoja luovutetaan viranomaisille myös tilanteessa, jossa käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Henkilötietoja luovutetaan lisäksi vakuutusyhtiöille vakuutusasioiden käsittelemiseksi ja ratkaisemiseksi.

Muilta osin viittaamme Taksi Helsinki Oy:n yleiseen tietosuojaselosteeseen.

Call Now Button