logo
Tilaa taksi Taksinumerot Taksihinnat Taksin ennakkotilaus Taksi tekstiviestillä Tilataksi Invataksi Sote-taksi Lentokenttätaksi Taksiasemat Kela-taksi Kela-taksi Uusimaa Kela-taksi Kanta-Häme Kela-taksi Varsinais-Suomi Kela-taksi Pirkanmaa Kela-taksi Satakunta Kela-taksi Keski-Suomi Kela-taksi Pohjois-Savo Kela-taksi Lappi Kela-taksi terveydenhuolto Kela-autot Tietosuoja – Kelan korvaamat taksikuljetukset Taksi Helsinki -sovellus Palvelut Ekotaksi Premium-taksipalvelu Kanta-asiakasohjelma Seniorit Taksi Helsinki Sightseeing Lasten turvaistuin Yrityksille Internet booker Taksi Helsinki -maksukortti Taxi Butler Tilapäiset taksiasemat Yrityslaskutusasiakkuus Pakettikuljetus Yritysreferenssit Taksi Helsinki Oy Asiakaspalaute Yritysesittely Yhteystiedot Avoimet työpaikat Osakkeenomistajat Taksitarkastaja Taksinkuljettajan koulutus Ajankohtaista Medialle Autoilija- ja kuljettajapalvelut Tietosuojaselosteet
fi Svenska English
Suomi Svenska English

Yhtiökokouskutsu 2022

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Taksi Helsinki Oy:n (”Yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 28.4.2022 alkaen klo 11.00 Kulttuuritalolla osoitteessa Sturenkatu 4, 00510 Helsinki. Kokoukseen osallistuvien vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 09.00.

Edelleen meneillään olevan koronavirusepidemian vuoksi kokouksessa noudatetaan tarvittaessa poikkeusjärjestelyjä osallistujien turvallisuuden varmistamiseksi. Lisätiedot järjestelyistä löytyvät Yhtiön internetsivuilta osoitteesta www.taksihelsinki.fi kokouskutsun yhteydestä viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta (21.4.2022).

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1                             Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtajan avauspuheenvuoro.

2                             Kokouksen järjestäytyminen

3                             Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4                             Kokouksen laillisuuden toteaminen

5                             Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6                             Vuoden 2021 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen ja toimitusjohtajan katsaus

7                             Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

8                             Toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto/tappio antaa aihetta

9                             Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10                          Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista päättäminen

11                          Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

12                          Hallituksen jäsenten valitseminen

Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten jäsenten tilalle. Erovuorossa ovat Olli Kangas, Terho Pitkänen, Kari Salminen ja Ari Vuola.

Yhtiön yhtiöjärjestyksen 7 pykälän mukaisesti kaksi hallituksen jäsentä tulee valita Helsingin Taksiautoilijat ry:n tekemän esityksen perusteella. Helsingin Taksiautoilijat ry tekee esityksen yhtiökokouksessa.

13                          Tilintarkastajan valitseminen ja tilintarkastajan palkkio

14                          Osakkeen käyvän arvon vahvistaminen

15                          Varsinaisen yhtiökokouksen kokouskutsutavasta päättäminen

16                          Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Tämä kokouskutsu, päätösehdotukset sekä muu osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n nojalla nähtävillä pidettävä yhtiökokousmateriaali ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.taksihelsinki.fi viimeistään 21.4.2022. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainitulla internetsivulla viimeistään 12.5.2022 alkaen.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1      Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkittynä Yhtiön osakasluetteloon tai on ilmoittanut saantonsa Yhtiölle ja osoittanut siitä luotettavan selvityksen.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa. Pyydämme niitä, jotka edustavat omistamaansa yhtiötä, esittämään edustusoikeutensa ensisijaisesti kaupparekisteriotteella.

Kokoukseen osallistuvien vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 09.00. Ilmoittautuminen tapahtuu osakkeenomistajan nimen mukaan.

2 Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat toimitetaan vastaanottoon äänilippujen noutamisen yhteydessä. Valtakirjapohja on tämän kutsun liitteenä 1.

3      Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Helsingissä, 1.3.2022

TAKSI HELSINKI OY
HALLITUS

LIITTEET
Liite 1          Valtakirjapohja