Laatusitoumus ja -attribuutti

Laatusitoumus

 
Kaikki Taksi Helsingin kuljettajat allekirjoittavat laatusitoumuksen ja sitoutuvat noudattamaan sen ehtoja. Laatusitoumus määrittelee kattavasti kuljettajan velvollisuudet koskien esimerkiksi kuljettajan tarjoamaa asiakaspalvelua, liikennekäyttäytymistä, toimintatapoja, kuljettajan ulkoista olemusta ja ajoneuvon siisteyttä.

Laatuattribuutti

 
Lisäksi kaikilla Taksi Helsingin välityksessä olevilla kuljettajille tulee olla laatuatuattribuutti (LA). Kuljettaja voi tarkastaa omat attribuuttinsa painamalla tilausvälityspäätteen oikeassa alakulmassa lopetus-painikkeen vieressä olevaa ratas-merkkiä. Esiin aukeaa lista sekä auton että sillä hetkellä ajossa olevan kuljettajan attribuuteista.

Laatuattribuutin saaminen

Laatuattribuutin saa suorittamalla Taksi Helsingin kuljettajakokeen hyväksytysti. Kuljettajakokeen suoritusta voi yrittää kolme kertaa. 

Jos kuljettaja haluaa edelleen takaisin Taksi Helsingin välitykseen kolmen hylätyn suorituksen jälkeen, tulee hänen käydä Taksi Helsingin kuljettajakoulutus ja tämän jälkeen läpäistä Taksi Helsingin kuljettajakoe. Erillistä laatukoetta ei enää ole.

Laatuattribuutin poisto

Laatuattribuutti voidaan poistaa kuljettajilta, joilla on todettu negatiivisia poikkeamia asiakaskokemuksessa, esimerkiksi Taksi Helsinki -sovelluksesta tulleiden asiakasarvioiden perusteella. 

 

Lisätietoja:

Taksi Helsinki Oy, Autoilijapalvelut
autoilijapalvelut@taksihelsinki.fi

 

Call Now Button