Päivitetty kutsu Taksi Helsinki Oy:n yhtiökokoukseen

Varsinainen yhtiökokous 2020

Kutsu Taksi Helsinki Oy:n yhtiökokoukseen

Taksi Helsinki Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiökokoukseen, joka pidetään

Aika: maanantaina 24.8.2020 kello 11.00
Paikka: Savoy-teatteri, osoite Kasarmikatu 46-48, 00130 Helsinki.

Kokoukseen osallistuvien vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kello 9.00.

Kokoukseen osallistuvan osakkeenomistajan on tarvittaessa valmistauduttava todistamaan henkilöllisyytensä.

Osakkeenomistajaa edustavan asiamiehen tulee esittää valtakirja, josta ilmenee muun muassa:
- osakkeen numero
- asiamiehen nimi.

Koronavirustilanteesta johtuvien riskien hallitsemiseksi yhtiö kehottaa osakkeenomistajia harkitsemaan henkilökohtaista osallistumista ja käyttämään mahdollisesti sen sijaan valtuutettua asiamiestä.

Kokouksessa käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat. Näitä koskevat, osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n mukaiset asiakirjat ovat saatavilla näillä nettisivuilla kohdassa ”Liitteet”. Yhtiökokouksen osakkeenomistajamateriaali on lähetetty postitse yhtiön osakkeenomistajille jo aiemmin keväällä.

Taksi Helsinki Oy, Hallitus

Call Now Button