Päivitetty kutsu Taksi Helsinki Oy:n yhtiökokoukseen

Varsinainen yhtiökokous 2020

Kutsu Taksi Helsinki Oy:n yhtiökokoukseen

Taksi Helsinki Oy on tarkkaan seurannut koronavirustilanteen etenemistä ja harkinnut mahdollisia toimenpiteitä myös kevään yhtiökokouksen osalta. Valtioneuvosto on torstaina 12.3.2020 kehottanut muun muassa perumaan kaikki yli 500 hengen tapahtumat ja harkitsemaan muiden tapahtumien välttämättömyyttä.

Taksi Helsinki Oy:n pyrkii vastuullisena toimijana soveltamaan viranomaisten ohjeistusta parhaalla mahdollisella tavalla kaikessa toiminnassaan. Ensisijainen tavoite on vähentää koronaviruksen tartuntariskiä niin henkilöstön keskuudessa kuin kaikissa yhtiön tapahtumissa.

Tämän vuoksi yhtiön hallitus on perjantaina 13.3.2020 tehnyt päätöksen siirtää tiistaina 24.3.2020 järjestettäväksi suunniteltua yhtiön varsinaista yhtiökokousta myöhempään ajankohtaan seuraavasti:

Taksi Helsinki Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiökokoukseen, joka pidetään alkuperäisestä kokouskutsun ajankohdasta ja paikasta poiketen yhtiön hallituksen myöhemmin erikseen ilmoittamana ajankohtana ja paikassa.

Uusi aika: Yhtiön hallituksen myöhemmin ilmoittamana ajankohtana. Uusi aika ilmoitetaan hyvissä ajoin ennen kokousta, osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen kutsuaikaa koskevia määräyksiä noudattaen.
Paikka: Yhtiön hallituksen myöhemmin ilmoittama paikka.

Kokouksessa käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat. Näitä koskevat, osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n mukaiset asiakirjat ovat saatavilla näillä nettisivuilla kohdassa ”Liitteet”. Yhtiökokouksen osakkeenomistajamateriaali on lähetetty postitse yhtiön osakkeenomistajille, joten muutos koskee ainoastaan kokousajankohtaa ja mahdollisesti kokouspaikkaa.

Kokoukseen osallistuvien vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan ajankohtana, jonka yhtiön hallitus ilmoittaa myöhemmin erikseen.

Kokoukseen osallistuvan osakkeenomistajan on tarvittaessa valmistauduttava todistamaan henkilöllisyytensä.

Osakkeenomistajaa edustavan asiamiehen tulee esittää valtakirja, josta ilmenee muun muassa:

- osakkeen numero
- asiamiehen nimi.

Virallinen yhtiökokouskutsu löytyy liitteestä.

Taksi Helsinki Oy, Hallitus

Call Now Button