logo
Boka taxi Taxi telefonnummer Taxi priser Flygplats taxi Förhandsbeställningar Färdtjänst FPA-taxi FPA-taxi Nyland FPA-taxi Egentliga Tavastland FPA-taxi Egentliga Finland FPA-taxi Birkaland FPA-taxi Satakunta FPA-taxi Mellersta Finland FPA-taxi Norra Savolax FPA-taxi Lappland Integritetspolicy – FPA taxitransporter Taxi Helsinki App Företag Vilka är vi? Kontaktinformation Respons Integritetspolicy
sv Suomi English
Svenska Suomi English

FPA-taxi Lappland

Beställ FPA-taxi i Lappland på numret 0800 414 610

Beställningssamtalet är avgiftsfritt.

 • Du kan endast få ersättning för resor som du beställer via FPA-taxinumret och du betalar en självrisk på högst 25 euro för resan.
 • Beställ taxin senast kl. 14 föregående dag.
 • Beställ taxi via detta nummer även när du är i akut behov av taxi.
 • Du kan på en gång beställa alla de tur- och returresor du känner till.
 • Beställ returresan minst en timme före avgångstiden om du vet när returresan ska ske.
 • Beställningssamtalen spelas in för att utveckla kvaliteten på tjänsten. Vid behov kan FPA också kontrollera beställningsuppgifter i efterhand. De uppgifter du lämnar under samtalet används inte för andra ändamål än att ordna resan och handlägga reseersättningen på FPA. Den personuppgiftsansvarige enligt personuppgiftslagen är FPA.
Kunder med hörsel- och talskada kan beställa taxi per sms

Du kan beställa din resa med sms efter att du har uppgett dina kunduppgifter för beställningsförmedlingscentralen i ditt område.

Ytterligare instruktioner på FPA:s webbplats

När du ringer ett beställningssamtal, uppge:
 • Namn och personbeteckning
 • Om du beställer resan på grund av hälsotillstånd eller bristfälliga trafikförhållanden
 • Adressen där bilen ska avhämta dig.
 • Resmålet (t.ex. sjukhus)
 • Det klockslag när du ska vara framme på vårdenheten
 • Om du har några hjälpredskap eller en ledsagare med dig
 • Det telefonnummer på vilket du kan nås.
Önsketaxi

En FPA-kund har i samband med beställningen möjlighet att framföra önskemål om den bil som ska sköta hens beställning. Kunden ska veta numret på den bil hen önskar, enbart trafikantens namn räcker alltså inte för att kombinera bil och beställning. Kunden ringer själv in beställningen och framför bilönskemålet i samband med beställningen.   

Önsketaxi är en annan sak än rätt till bekant taxi som beviljats av FPA, varvid trafikanten har möjlighet att utföra kundens beställningar av bekant taxi. Kunderna bevarar sina rättigheter till bekant taxi såsom förut.   

Hur önsketaxin fungerar

 • Be om bilens nummer av den förare som du önskar att ska köra din resa
 • Säkra på förhand med föraren att den beställningstidpunkt som du önskar passar in i förarens / bilens tidtabell.
 • Ring in din beställning till Taksi Helsinkis FPA-beställningsnummer 0800 414 601 och tala i samband med beställningen om numret på den bil du önskar dig.
 • Beställningen sänds från förmedlingscentralen till den önskade taxin.

Önsketaxi kan kombineras med en annan kunds resa.

Du får information om den uppskattade ankomsttiden
 • Om den taxiresa du har beställt förändras ska du omgående meddela beställningsnumret om förändringarna.
 • Förändringar ska meddelas senast två timmar före den överenskomna avgångstiden
Visa upp ditt FPA-kort för föraren

Om du visar upp ditt FPA-kort för föraren får du reseersättningen genast i taxin och betalar din självrisk på högst 25 euro för resan.

Intyg för reseersättning (SV67)

Om du behöver taxi på grund av ditt hälsotillstånd, be hälsovården om ett intyg på detta (Intyg för reseersättning, SV 67)

 1. Spara ett intyg som skrivits ut för en engångsresa och spara det i sex månader från resedagen. FPA kan be om det senare.
 2. Lämna in ett intyg om långvarig rätt att använda taxi till FPA.
Bekant taxi

Mer information om de taxiresor som FPA ersätter hittar du på FPA:s webbplats

Mer information om de taxiresor som FPA ersätter hittar du på FPA:s webbplats HÄR

Ge respons!

Maximal storlek: 7MB.
Tillåtna filtyper: .jpg, .jpeg, .png, .gif, .pdf, .txt, .csv, .xls, .xlsx, .doc, .docx.