logo
Boka taxi Taxi telefonnummer Taxi priser Flygplats taxi Förhandsbeställningar Färdtjänst FPA-taxi FPA-taxi Nyland FPA-taxi Egentliga Tavastland FPA-taxi Egentliga Finland FPA-taxi Birkaland FPA-taxi Satakunta FPA-taxi Mellersta Finland FPA-taxi Norra Savolax FPA-taxi Lappland Integritetspolicy – FPA taxitransporter Taxi Helsinki App Företag Vilka är vi? Kontaktinformation Respons Integritetspolicy
sv Suomi English
Svenska Suomi English

Integritetspolicy – FPA taxitransporter

Förmedling av taxitransporter som ersätts av FPA – Integritetspolicy

1. Inledning

I den här dataskyddsbeskrivningen för Taksi Helsinki Oy 0838031-9, (”Taksi Helsinki”, ”vi” eller ”oss”) gällande förmedling av taxitransporter som ersätts av FPA, beskrivs hur uppgifter om personer som är försäkrade i enlighet med sjukförsäkringslagen samlas in, används och överlåts när de använder förmedlingstjänster för Taksi Helsinkis taxitransporter för att genomföra resor som ersätts av FPA. Taksi Helsinki och FPA har ingått ett avtal om tillhandahållande av en taxitransporttjänst, samordning och förmedling av resor med stöd av vilket Taksi Helsinki tillhandahåller förutnämnda tjänster på uppdrag av och åt FPA.

För oss är det viktigt att du känner dig trygg beträffande vårt sätt att behandla dina personuppgifter. Vi vidtar alla nödvändiga åtgärder för att skydda dina personuppgifter och för att dina personuppgifter ska behandlas enligt tillämplig dataskyddslagstiftning samt i enlighet med det avtal som inrättats med FPA. 

2. Taksi Helsinkis roll

FPA är huvudsaklig personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter, som samlas in och behandlas i samband med de taxitransporter som FPA ersätter, för de ändamål som FPA fastställt, såsom taxiförmedling inom direktersättningsförfarandet enligt sjukförsäkringslagen samt för att tillhandahålla samordnings- och förmedlingstjänster för resorna. För att förverkliga de syften som FPA fastställt är vi endast personuppgiftsbiträde åt FPA, så att vi kan tillhandahålla tjänster i enlighet med det avtal som vi ingått med FPA. FPA som personuppgiftsansvarig ansvarar för att fastställa den lagliga grunden för behandling av personuppgifterna samt övriga skyldigheter som hör till den personuppgiftsansvariga enligt dataskyddslagstiftningen. Vi ansvarar inte för personuppgifter som FPA samlar in och behandlar eller för deras behandlingssätt. Vi uppmuntrar dig att bekanta dig med FPA:s egen dataskyddsbeskrivning så att du får en så heltäckande bild som möjligt av behandlingen av dina personuppgifter. Du hittar FPA:s dataskyddsbeskrivning här. 

Med vissa begränsningar kan vi även själva vara personuppgiftsansvariga när vi behandlar dina personuppgifter exempelvis för att hantera återkoppling från dig eller i samband med den kameraövervakning som taxibilarna spelar in för att säkerställa säkerheten och skydda egendom. Ytterligare uppgifter om vår behandling av personuppgifter som personuppgiftsansvarig finns tillgängliga i Taksi Helsinkis dataskyddsbeskrivningar som du hittar här. 

3. Personuppgifter som behandlas

Vi behandlar följande av dina personuppgifter åt och på uppdrag av FPA: 

  • Namn
  • Adressuppgifter
  • Personbeteckning
  • Uppgifter om betalningsförbindelser inom det grundläggande utkomststödet
  • Övriga personuppgifter som är nödvändiga för exempelvis taxiresor och direktersättningsförfarande (t.ex. uppgifter om att du behöver en specialbil eller extra utrymme för dina hjälpmedel)

Tänk på att utöver vad som nämnts ovan kan FPA behandla andra av dina personuppgifter för att förverkliga sina egna syften.   

4. Behandlingsåtgärder av personuppgifter som genomförs av Taksi Helsinki

För att förverkliga de syften som fastställts av FPA genomför Taksi Helsinki bland annat följande allmänna behandlingsåtgärder av personuppgifter:

  • Mottagning av taxibeställningar via telefon, sms eller som bokningar via nätet
  • Att dela beställning och till den hörande personuppgifter till en ledig trafikutövare inom Taksi Helsinki och som innehar ett giltigt avtal med Taksi Helsinki om resor som FPA ersätter
  • Överlåtelse av uppgifter som gäller genomförandet av taxiresor till FPA.
5. Överlåtelse och delning av uppgifter

Vi delar dina för förmedlingen av taxibeställningen nödvändiga personuppgifter med trafikutövaren, så att vi kan tillhandhålla tjänster för dig enligt det avtal som vi ingått med FPA.  Dessutom kan vi överlåta personuppgifter för behandling av våra underleverantörer, som behandlar personuppgifterna för vår räkning. Sådana underleverantörer inkluderar exempelvis leverantör av taxiförmedlingssystem, telefonsystemleverantör samt leverantör av IT-infrastrukturtjänst.

6. Lagringstid för uppgifter

FPA som personuppgiftsansvarig fastställer lagringstiden för dina personuppgifter för att förverkliga sitt eget användningssyfte. De lagringstider som FPA fastställt anges i FPA:s dataskyddsbeskrivning. 

7. Dataskydd

Taksi Helsinki har vidtagit nödvändiga åtgärder för att säkerställa att alla personuppgifter som behandlas om dig förblir konfidentiella och skyddade. Vi vidtar alltid ändamålsenliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att förebygga och minimera de risker som hör till behandlingen av personuppgifter. Sådana säkerhetsåtgärder är bland annat användning av brandvägg, hanteringssystem för passager (manuella och elektriska), utbildning av personal, skyddade serverutrymmen och datakryptering.

8. Dina rättigheter

Du har med stöd av dataskyddslagstiftningen vissa rättigheter beträffande behandlingen av dina personuppgifter, såsom rätt att få tillgång till uppgifter som samlats in om dig och rätt till att felaktiga uppgifter korrigeras. Om du beslutar dig för att utnyttja dina rättigheter, kontakta i första hand FPA. 

För att använda dina rättigheter gällande den behandling av personuppgifter som Taksi Helsinki vidtagit som personuppgiftsansvarig, kan du när som helst kontakta oss på det sätt som fastställts i punkt 8.

9. Kontaktuppgifter

När det gäller den här beskrivningen och det som beskrivits ovan är FPA huvudsaklig personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter, så kontakta i första hand FPA om du har frågor gällande behandlingen av dina personuppgifter.

Om du ändå har frågor om hur Taksi Helsinki behandlar dina personuppgifter som personuppgiftsansvarig eller som biträde åt FPA, kan du kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du nedan.

Om du inte är nöjd med det svar du får har du rätt att lämna in klagomål hos den behöriga tillsynsmyndigheten i Finland. Behörig tillsynsmyndighet är dataombudsmannens byrå. Kontaktuppgifter till dataombudsmannens byrå hittar du här. 

Taksi Helsinki Oy

0838031-9

Banmästargatan 7 B, 00520 Helsingfors

tietosuojavastaava@taksihelsinki.fi

10. Ändringar i dataskyddsbeskrivningen

Den här dataskyddsbeskrivningen kan emellanåt ändras, om vi exempelvis får nya anvisningar från FPA gällande behandlingen av personuppgifter. Den senaste versionen av den här dataskyddsbeskrivningen eller dess innehåll publiceras alltid på Taksi Helsinkis webbplats.