logo
Tilaa taksi Taksinumerot Taksihinnat Taksin ennakkotilaus Taksi tekstiviestillä Tilataksi Invataksi Sote-taksi Lentokenttätaksi Taksiasemat Kela-taksi Kela-taksi Uusimaa Kela-taksi Kanta-Häme Kela-taksi Varsinais-Suomi Kela-taksi Pirkanmaa Kela-taksi Satakunta Kela-taksi Keski-Suomi Kela-taksi Pohjois-Savo Kela-taksi Lappi Kela-taksi terveydenhuolto Kela-autot Tietosuoja – Kelan korvaamat taksikuljetukset Taksi Helsinki -sovellus Palvelut Edustustaksi Ekotaksi Premium-taksipalvelu Kanta-asiakasohjelma Seniorit Taksi Helsinki Sightseeing Lasten turvaistuin Yrityksille Internet booker Taksi Helsinki -maksukortti Taxi Butler Tilapäiset taksiasemat Yrityslaskutusasiakkuus Pakettikuljetus Yritysreferenssit Taksi Helsinki Oy Asiakaspalaute Yritysesittely Yhteystiedot Avoimet työpaikat Osakkeenomistajat Taksitarkastaja Taksinkuljettajan koulutus Ajankohtaista Medialle Autoilija- ja kuljettajapalvelut Tietosuojaselosteet
fi Svenska English
Suomi Svenska English

Varsinainen yhtiökokous 2024

Taksi Helsinki Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 15.4.2024 kello 11.00 alkaen Kulttuuritalolla, osoitteessa Sturenkatu 4. Kokoukseen ennakkoon sähköisesti ilmoittautuneiden osakkeenomistajien vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen kokouspaikalla alkaa kello 9.00. Osallistujille järjestetään kahvitarjoilu ensimmäisellä tauolla.

Ohjeita yhtiökokoukseen osallistuville

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua Yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua kokoukseen sähköisesti alla olevasta linkistä viimeistään 10.4.2024 klo 23.55 mennessä. Ilmoittautumisen on oltava perillä Yhtiöllä (tai Euroclear Finland Oy:llä) ennen yllä mainitun ilmoittautumisajan päättymistä. 

Kokouspaikalla ei voi enää ilmoittautua. Jos et ole ilmoittautunut ennakkoon, et voi osallistua yhtiökokoukseen.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 3.4.2024 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään yhtiökokouksessa.

Ilmoittautuminen edellyttää henkilöomistajalta vahvaa sähköistä tunnistautumista. Kun henkilöomistaja kirjautuu yhtiön internetsivujen kautta palveluun, hänet ohjataan sähköiseen tunnistautumiseen. Vahva sähköinen tunnistautuminen toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Osakkeenomistaja voi tällä tavoin ilmoittautuessaan samalla kertaa myös valtuuttaa asiamiehen.

Yhteisöomistajien osalta edellytetään Y-tunnusta ja arvo-osuustilin numeroa. Mikäli yhteisöomistaja käyttää sähköistä Suomi.fi-valtuutusta, ilmoittautuminen edellyttää valtuutetulta vahvaa sähköistä tunnistautumista, joka toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Jos omistat osakkeita sekä henkilöomistajana että yhteisöomistajana (eli esimerkiksi omistamasi yhtiön kautta), tulee ilmoittautuminen tehdä molempien osakkeenomistajien osalta erikseen, sillä näiden osakkeenomistajien osakkeet ovat eri arvo-osuustileillä. Samoin, jos omistat osakkeita useamman yhtiön kautta (eli arvo-osuustilejä on useita), niin huomioithan, että ilmoittautuminen tulee tehdä jokaisen yhtiön osalta erikseen.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot. Osakkeenomistajien Taksi Helsinki Oy:lle ja Euroclear Finland Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa. Pyydämme niitä, jotka edustavat omistamaansa yhtiötä, esittämään edustusoikeutensa ensisijaisesti kaupparekisteriotteella.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 3.4.2024. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 10.4.2024 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä osakkeenomistajan oikeuksiaan myös asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja osoittaakseen olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa.

Jos ennakkoon ilmoittautuva osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä, pyydetään valtakirja toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@taksihelsinki.fi ennen ilmoittautumisajan päättymistä eli viimeistään 10.4.2024 klo 23.55 mennessä. Lisätietoja asiamiehen käyttämisestä, valtakirjoista ja Suomi.fi-valtuutuksesta löytyy kutsun kohdasta C. 2.

Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta Yhtiökokoukseen edellä kuvatulla tavalla.

Yhtiökokouksen tärkeät päivämäärät
  • Ilmoittautuminen alkaa 22.3.2024 klo 10.00    
  • Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen päättyy 10.4.2024 klo 23.55    
  • Varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivä 3.4.2024    
  • Varsinainen yhtiökokous alkaa 15.4.2024 klo 11.00; osakkeenomistajien vastaanottaminen kokouspaikalla aloitetaan klo 9.00
  • Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja nähtävillä viimeistään 29.4.2024    
Yhtiökokouksen ääniluettelon ajantasaisuus

Kokouksessa läsnä olevista ja edustetuista osakkeenomistajista, asiamiehistä sekä avustajista laaditaan osakeyhtiölain edellyttämä ääniluettelo, johon merkitään kunkin osakkeenomistajan osakkeiden lukumäärä ja äänimäärä.

  • Ääniluetteloon merkitään, jos osakkeenomistaja tulee tai poistuu kesken kokouksen. Tästä syystä kokoussalista kesken kokouksen poistuvalta osakkeenomistajalta tai hänen edustajaltaan kerätään ääniliput pois. Ääniliput palautetaan, kun osakkeenomistaja tai hänen edustajansa palaa kokoussaliin.
  • Kokouksessa pidetään yksi kokoustauko, jolloin kaikki osakkeenomistajat poistuvat salista. Kaikki osakkeenomistajat kirjataan tällöin poistuneiksi ja kokoussaliin pääsee takaisin skannauttamalla äänestyslippunsa kokoussalin ovella. 
Taksi Helsinki Oy:n yhtiökokousrekisterin tietosuojaseloste

Osakkeenomistajien Yhtiölle tai Euroclear Finland Oy:lle antamia henkilötietoja käytetään vain Yhtiökokousta ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyä varten.